Framgångsrik QR-kodimplementering för transporter av frysta livsmedel ersätter pappersfraktsedel. Foto: Nordfrost. Framgångsrik QR-kodimplementering för transporter av frysta livsmedel ersätter pappersfraktsedel. Foto: Nordfrost.

Framgångsrik QR-kodimplementering vid transport av frysta livsmedel

I februari i år meddelade en speditören LKW Walter att de byter till elektroniska transportdokument. Sedan början av mars i år använder även transport- och förvaringsspecialisten för frysta livsmedel e-CMR. Det har eliminerat behovet av pappersdokument tack vare Cloud4Log-plattformen.

Datautbyte med den nya plattformen är helt integrerat i interna processer vilket kommer att ha en positiv inverkan på leveranskedjornas transparens och effektivitet, säger tyska transportören Nordfrost i ett officiellt pressmeddelande.

Cloud4Log är ett gemensamt projekt mellan den tyska logistikföreningen BVL och GS1 Germany, en ideell organisation som implementerar ett internationellt identifierings- och kommunikationssystem.

Testerna av Cloud4Log-plattformen började i september förra året som en del av ett pilotprojekt som involverade 20 företag från konsumentvaru-, detaljhandels- och logistikbranschen. Bland dem finns Nordfrost. Piloten syftade till att införa och genomdriva en standard för digitalt utbyte av fraktdokument mellan alla parter som är involverade i leveranskedjan via en ”molnbaserad” plattform.

I början av förra månaden implementerade Nordfrost e-CMR på permanent basis med hjälp av ett skräddarsytt Cloud4Log och integrerade plattformen i sitt interna centrallagersystem för sitt sortiment av frysta livsmedel. Sedan mer än en månad tillbaka åtföljs varorna som det tyska åkeriet dagligen levererar till detta centrallager för olika kunders räkning, inte längre av en pappersföljesedel.

Föraren får en QR-kod, som han visar för mottagaren. Efter att ha skannat streckkoden bekräftar föraren och mottagaren leveransen på surfplattan. Pallbytet dokumenteras även elektroniskt.

Det signerade dokumentet finns sedan tillgängligt för nedladdning och sparas helt automatiskt i Nordfrosts dokumenthanteringssystem och görs tillgängligt för kunden vid behov. Med hjälp av länken bakom QR-streckkoden har föraren mobil åtkomst till leveransbekräftelserna via smartphone om de behövs under rutten vid exempelvis en poliskontroll.

Enligt företaget kommer införandet av ett digitalt leveransbevis inte bara att gynna avsändare utan även industriella och kommersiella partners eftersom det under transporten elimineras inte bara hanteringen av pappersdokument. Skapandet och arkiveringen för avsändare och mottagare kan också automatiseras.

Dessutom finns dokument och feedback tillgängliga för alla inblandade i ett tidigt skede och tillförlitligt. ”Detta optimerar hela leveranskedjan. Det här är ett gemensamt framsteg inom effektiv och transparent livsmedelslogistik”, säger dr. Falk Bartels, vd på Nordfrost.

Nordfrost, som tar emot och skickar många leveranser varje dag, är engagerad i utvecklingen av Cloud4Log och uppmuntrar sina affärspartners att använda plattformen. ”Om den digitala processen accepteras av branschen som helhet, kommer förbättringar i leveranskedjan att göras över hela linjen”, säger företaget i Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-12 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Cloud4Log Digitala Fraktsedlar Kyltransporter. Digitalisering LKW Walter Nordfrost Tempererade Transporter