Minskande nybilsförsäljning medför att vi får en allt äldre bilpark i Sverige. Foto: Pierre Kjellin. Minskande nybilsförsäljning medför att vi får en allt äldre bilpark i Sverige. Foto: Pierre Kjellin.

Fordonsparken i Sverige i förändring

Sveriges befolkning ökar stadigt sedan många år. Därför ökar också antalet inregistrerade lastbilar och bussar år för år och så även antalet körkortsinnehavare. Men fordonsparken har blivit äldre och fordon skrotas allt senare.

Antalet personbilar i trafik har också, med ett undantag (1990-talskrisen), ökat oavbrutet sedan 1950 ända fram till pandemin. Sedan 2021 har antalet inregistrerade personbilar i Sverige minskat med nästan 10 000.

Om vi sedan tittar på den svenska personbilsparkens sammansättning så sker några intressanta förändringar.

Exempelvis får vi ett allt äldre personbilsbestånd. Genomsnittsåldern för den totala personbilsparken (inregistrerade och avställda bilar) har under perioden 2019–2023 ökat från 13,4 år till 14,8 år.

Allt färre bilar skrotas. Under perioden 2019–2023 har antalet skrotade personbilar i Sverige minskat med nästan en tredjedel från ca 173 000 till cirka 124 500 bilar. De bilar som skrotas är också allt äldre. De senaste tio åren har snittåldern på en bil som skrotas ökat från 17,5 år till 19,5 år.

Det rullar allt färre yngre bilar i Sverige. Antalet bilar som är 15 år eller yngre, den så kallade ”15-årsparken”, har minskat sedan pandemin och är nu nere på nästan samma antal som 2015, det vill säga drygt 3,9 miljoner bilar. Orsakerna är främst att försäljningen av nya bilar minskat och att exporten av bilar från Sverige ökat kraftigt de senaste åren.

Parallellt med dessa trender ökar alltså antalet körkortsinnehavare i Sverige och det med mycket större antal än vad antalet invånare mellan 20–80 år ökar. Så vi får alltså allt fler potentiella bilägare i Sverige.

Källor:SCB/Trafikanalys, Vroom.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-17 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsbranschen Svensk Fordonspark Trafikanalys