Genrebild. Foto: Polizei Mittelfranken. Genrebild. Foto: Polizei Mittelfranken.

EU stärker gränsöverskridande samarbete för trafikförseelser utomlands

EU-parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka samarbetet mellan EU:s medlemsländer för att kunna komma åt trafikbrottslingar över gränserna. Syftet är att adressera problemet med att cirka 40 procent av de gränsöverskridande brotten för närvarande förblir ostraffade.

Onsdagen en 24 april stärkte parlamentsledamöterna EU:s medlemsländers samarbete inom gränsöverskridande utredningar av trafikförseelser för att förhindra trafikbrott utomlands.

För närvarande förblir cirka 40 procent av gränsöverskridande trafikbrott ostraffade. Därför har nu EU-ledamöterna uppdaterat reglerna för att få EU-länderna att samarbeta mer och hjälpa varandra att kunna lagföra utländska förare som begått trafikbrott.

De nya reglerna ålägger nationella myndigheter att svara på förfrågningar från ett annat EU-land utan dröjsmål och senast två månader efter att de har samlat in nödvändig information.

Dessutom, på begäran av den medlemsstat där överträdelsen begåtts, kan gärningsmannens EU-land där han är bosatt ta över indrivningen av exempelvis böter förutsatt att beloppet är mer än 70 euro (cirka 872 svenska kronor) och inte har betalats efter att alla rättsliga möjligheter är uttömda.

De uppdaterade reglerna kommer att utöka listan över trafikförseelser som begås av förare som inte är bosatta i landet och som utlöser gränsöverskridande assistans och kan resultera i böter. Förutom fortkörning, rattfylleri eller att inte stanna vid rött ljus, lade EU-lagstiftarna till bland annat farlig parkering, farliga omkörningar, korsning av en heldragen linje och påkörningsbrott.

Det EU-land där trafikförseelsen inträffar har 11 månader på sig från datumet för förseelsen att utfärda ett meddelande om trafikförseelse. Brottsbeskedet ska innehålla tidpunkt och omständigheter för brottet samt information om hur böterna ska överklagas.

På initiativ av EU-ledamöterna, från och med två år efter att reglerna införlivats i nationell lag, kommer privata enheter att förbjudas att hjälpa EU-länder att samla in trafikböter från utländska förare.

För att öka insynen och underlätta genomförandet av de nya reglerna, har kommissionen i uppdrag att skapa en online-portal med bland annat regler, överklagandemöjligheter och relevanta vägtrafikböter.

De nya reglerna om gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade förseelser, antogs med 570 röster för, 36 röster emot och 24 nedlagda röster. När rådet har godkänt dem kommer EU-länderna att ha 30 månader på sig att förbereda sig för genomförandet, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-29 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Bötesindrivning EU Gränsöverskridande Samarbete Lagföring Polis Trafikförseelser Utomlands