EU har godkänt tuffare utsläppsregler för Euro 7

EU har slutfört en striktare Euro 7-utsläppslagstiftning för bilar, skåpbilar och lastbilar, med strängare gränser för avgasutsläpp, bromsar och däckpartiklar. Detta var det sista steget i beslutsprocessen och de nya reglerna träder i kraft om 30 - 60 månader beroende på typ av fordon.

Europeiska rådet har antagit Euro 7-förordningen som fastställer regler om utsläppsgränser för vägfordon och batteriernas hållbarhet. Detta är det sista steget i beslutsfattandet.

Texten omfattar personbilar, skåpbilar och tunga fordon i en enda rättsakt och syftar till att ytterligare sänka utsläppen av luftföroreningar från avgaser och bromsar. Den nya förordningen fastställer också strängare livslängdskrav.

Euro 7-förordningen fastställer regler för avgasutsläpp från vägfordon, men även för andra typer av utsläpp som däckslitage och bromspartikelutsläpp. Den inför också krav på batterihållbarhet.

För personbilar och skåpbilar behåller förordningen de befintliga Euro 6-gränsvärdena för avgasutsläpp, men inför strängare krav på fasta partiklar.

För tunga bussar och lastbilar sätter förordningen strängare gränser för olika föroreningar, inklusive några som inte har reglerats förrän nu, som exempelvis lustgas (N2O).

Dessutom införs för Euro 7 strängare gränser för partikelutsläpp som produceras vid inbromsning och då med specifika gränser för elfordon.

De nya reglerna innehåller också strängare livslängdskrav för alla fordon vad gäller både körsträcka och livslängd.

Efter att ha undertecknats av EU-parlamentets ordförande och rådets ordförande, kommer förordningen att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts, skriver Trans.INFO.

Datumen för tillämpningen av förordningen beror på vilken typ av fordon som berörs:
30 månader för nya typer av bilar och skåpbilar och 42 månader för nya bilar och skåpbilar
48 månader för nya typer av bussar, lastbilar och släp, och 60 månader för nya bussar, lastbilar och släp
30 månader för nya system, komponenter eller separata tekniska enheter som ska monteras i personbilar och skåpbilar och 48 månader för de som ska monteras i bussar, lastbilar och släpvagnar

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-17 13:10
Kategori: Nyheter
Taggar: EU EU Rådet EU-parlamentet Euro 7 Klimat Lustgasutsläpp Miljö N2O Utsläppsregler