Lättlastarmodellen på fotot tillhör inte de fordon som kommer att drabbas av nedstängningen. Foto: Tidningen Proffs / Iveco - bildmontage, genrebild Lättlastarmodellen på fotot tillhör inte de fordon som kommer att drabbas av nedstängningen. Foto: Tidningen Proffs / Iveco - bildmontage, genrebild

Din lätta lastbil kan få körförbud när 2G- och 3G-näten släcks

Utan 2G-3G riskerar säkerhetssystem i bilen fallera. Därför kan nedstängningen av de svenska näten påverka många fordonsägare.
- Bilen kan beläggas med körförbud, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Mobilnäten 2G och 3G ska släckas ned 2025 och övergången till 4G riskerar att drabba många svenska bilägare. Arbetet med nedsläckningen har redan påbörjats.

Förutom rena komfortfunktioner, som exempelvis fjärrstyrd parkeringsvärmare, riskerar bilägare i förlängningen körförbud om bilens eCall-knapp för nödanrop slutar att fungera.

Sedan den 31 mars 2018 är säkerhetssystemet obligatoriskt för nya bilar och lätta lastbilar och krävs för att klara kontrollbesiktningen. Sedan dess har det sålts många bilar och lätta lastbilar i Sverige. Hur många bilar som riskerar att drabbas av störningar är oklart.

– Fungerar inte eCall underkänns fordonet med anmärkning utan krav på efterkontroll, varpå bilägaren har eget ansvar att snarast åtgärda bristen. Är felet kvar vid nästkommande besiktning kan det tillkomma krav på efterkontroll. Går felet inte att rätta till beläggs bilen med körförbud och får inte framföras på väg, säger Carl-Erik Stjernvall.

Branschförbundet Mobility Swedens medlemmar, biltillverkarna och bilimportörerna, arbetar med frågan men har ingen gemensam agenda: vilka bilmärken och modeller som riskerar att drabbas skiljer sig åt. Vissa bilmodeller klarar automatiskt att gå över till 4G, andra är inte ens kompatibla med 2G eller 3G medan en del bilmodeller helt saknar teknik för att kommunicera över 4G.

I den sistnämnda gruppen finns dels bilmärken som säger sig vara på gång med en teknisk lösning, medan andra menar att de inte kommer att uppgradera bilarna.
– Bilar som inte uppfyller sitt typgodkännande får inte rulla på vägarna, tillsynsansvaret för detta är Transportstyrelsens. Men det är viktigt att enskilda bilägare inte kommer i kläm. Transportstyrelsen måste kräva av biltillverkarna att bilarna uppfyller gällande trafiksäkerhetskrav, nollvisionen medger inget annat, säger Carl-Erik Stjernvall.

Det pågår ett EU-gemensamt arbete för att se över reglerna och hanteringen av SOS-funktionen eCall, men för svenska bilägare kommer förändringen ändå att medföra särskilt krångel eftersom de svenska näten stänger redan 2025, i stället för 2029 som i övriga EU.

För att informera om förändringarna i Sverige har telekombranschen skapat en särskild webbplats, bytnät.nu.

Bara sedan kravet på eCall infördes 2018 har det registrerats cirka 1,6 miljoner personbilar. Utöver dessa kan även äldre bilar drabbas av fel på komfortfunktioner eller eCall. Även om systemet inte var obligatoriskt innan 2018 kan det anses utgöra en brist hos fordonet om funktionen uteblir, exempelvis om man köpt en begagnad bil som säljaren lovat ska ha eCall.

För att veta om just din bil eller lätta lastbil påverkas måste du fråga biltillverkaren (eller återförsäljaren).

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-09 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: 2G 3G Körförbud Mobiltelefonnätet Teknik