Volvo tecknar avtal för att minska fjärrtransporters CO2-utsläpp

Volvokoncernen har tecknat avtal enligt tidigare tillkännagiven avsiktsförklaring med Westport Fuel Systems Inc om att etablera ett samriskbolag för att påskynda kommersialiseringen och det globala införandet av Westports High Pressure Direct Injection (HPDITM) bränslesystemteknik för fjärrtransporter och terrängapplikationer.

Slutförande av transaktionen är villkorat av myndighetsgodkännanden och andra villkor. Samriskbolaget är planerat att starta sin verksamhet under andra kvartalet 2024, efter att transaktionen har slutförts.

HPDI är en bränslesystemteknik som kan användas i fordon med förbränningsmotorer för att ersätta bränslen som släpper ut växthusgaser, exempelvis diesel, med koldioxidneutrala eller koldioxidfria bränslen som biogas eller vätgas.

Utfasning av fossila bränslen med hjälp av förbränningsmotorer som drivs med förnybara bränslen, särskilt med HPDI, spelar en viktig roll i hållbara lösningar, säger säger Lars Stenqvist, Teknisk direktör på Volvokoncernen.
– HPDI har funnits på vägarna i Volvolastbilar i över fem år och är en beprövad teknik som gör det möjligt för kunderna idag att avsevärt minska CO2-utsläppen i LBG-applikationer (flytande biogas) och är dessutom en potentiell väg framåt för vätgas, säger han.

Som tidigare meddelats kommer Westport att bidra med utvalda HPDI-tillgångar och möjligheter, inklusive relaterade fasta tillgångar, intellektuell egendom med verksamhet, till samriskbolaget. Volvokoncernen kommer att förvärva en andel på 45 procent i samriskbolaget för cirka 28 miljoner USD (ca 290 miljoner SEK), som ska betalas vid slutförandet av transaktionen, plus upp till ytterligare 45 miljoner USD (ca 460 miljoner SEK) beroende på samriskföretagets resultat.