Idel glada ansikten efter att ha klarat certifieringen för att bli ett Motorbranschcollege. Idel glada ansikten efter att ha klarat certifieringen för att bli ett Motorbranschcollege.

Ännu ett Motorbranschcollege – nu i Säffle

Allt fler skolor med fordonstekniska utbildningar certifierar sig för att bli Motorbranschcollege. Motorbranschcollege ska höja kvaliteten och statusen på framtidens utbildningar. Den 4 mars blev Herrgårdsgymnasiet i Säffle certifierat.

Nyligen uppmärksammade vi att Motorbranschcollege (MCB) höll en nätverksträff på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping. En Motorbranschcollegecertifiering innebär en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska utbildningen inom fordons- och transportprogrammen i skolorna. En viktig insats för motorbranschens kompetensförsörjning.

På Herrgårdsgymnasiet i Säffle är man stolta över certifieringen. Man tycker det är viktigt att kunna erbjuda högsta kvalitet på sin fordonstekniska utbildning till våra elever.
– Vi har nöjda elever på de fordonstekniska programmen och lärarna får en bra kompetensutveckling. Eleverna får också ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. Det är några av de områden vi har utvecklat genom vårt goda samarbete med motorbranschens företag och certifieringen som Motorbranschcollege, säger Malin Brunzell, rektor Herrgårdsgymnasiet.

Motorbranschen har ett mycket stort rekryteringsbehov, både på kort och på lång sikt. 6 100 personer behöver anställas 2024 – 2026, varav 110 personer i Värmlands län. Tekniker och mekaniker är de yrkesgrupper där det största behovet finns. Certifieringen är en kvalitetsstämpel.

Verksamhetsledaren för MBC Jonas Härne. Gratulerar Herrgårdsgymnasiet till certifieringen. Han lyfter att skolan har ett nära samarbete med bransch och företag.
– Det är utmärkande för en skola som erbjuder eleverna en fordonsteknisk utbildning i framkant och säkrar den framtida kompetensförsörjningen till motorbranschen i Säffle och regionen, säger Jonas Hehrne.

Ordföranden i den lokala MCB-gruppen tillika delägare i Andrén Motor, säger att Herrgårdsgymnasiet är en viktig samarbetspartner för motorbranschens företag i regionen.
– Skolan har ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler. Som ordförande för den lokala styrgruppen för certifieringen är jag imponerad över det engagemang som skola, politik, fack och motorbranschens företag visat i och med certifieringen som Motorbranschcollege, säger Lena Andrén.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-07 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Andrén Motor Fordonsmekaniker Fordonsteknisk Utbildning Lastbilsmekaniker MCB Motorbranschcollage Verkstadsmekaniker