Lärare och elev på ett certifierat Motorbranschcollege. Lärare och elev på ett certifierat Motorbranschcollege.

Teknik, jämställdhet och mångfald på Motorbranschcollage

Motorbranschcollege sätter fokus på teknik, jämställdhet och mångfald i framtidens fordonstekniska utbildningar. Motorbranschcollege håller nätverksträff på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping under två dagar i mars för att utforska och utveckla den gymnasiala fordonsutbildningen.

Deltagarna är lärare och rektorer från 22 gymnasieskolor från hela landet som samtliga är certifierade Motorbranschcollege (MBC). Träffen kommer att innehålla workshops om teknikutveckling, jämställdhet och mångfald i motorbranschen samt AI för lärare.

Huvudmålet med dessa workshops är att förbättra och utveckla fordonsutbildningen både vad gäller teknik och sociala aspekter. Teknikutvecklingen i fordonsbranschen går rasande snabbt vilket man ser blir en utmaning för skolan.
– Skolledare och lärare behöver tillsammans hitta rätt väg att gå för att kunna förbereda eleverna och möta branschens behov, berättar Jonas Hehrne, verksamhetsledare på Motorbranschcollege.

Förutom att man vill att skolorna ska vara uppdaterade med relevant teknik, är jämställdhets- och mångfaldsfrågan, att bemöta alla människor med respekt något som ska vara en tydlig linje på deras skolor.
– Vill vi se att skolorna är inkluderande och jobbar aktivt med bemötande, säger Jonas Hehrne.

Under träffen kommer deltagarna också att få möjlighet att träffa den lokala MBC-gruppen, delta i en middag med prisutdelning till bästa MBC-skola och lyssna på en panel med representanter från Swecon Anläggningsmaskiner, Car-O-Liner, Kia Sweden, Zeppelin Sverige och Mobility Sweden.

MBC Nätverksträff innebär en möjlighet för deltagarna att mingla, nätverka och skapa förutsättningar för samverkan. Här får man möjlighet att belysa själva kärnan och styrkan med Motorbranschcollege, nämligen samarbete mellan skolan och branschen.
– Det är när branschen får en inblick i vilka förutsättningar elever och lärare har i sin vardag, och skolan får ta del av hur branschen fungerar och vad eleverna möter när de kommer ut på företagen som det går att hitta en gemensam väg för utveckling, säger Jonas Hehrne.

Nu ser man fram emot att välkomna alla deltagarna och bidra till utvecklingen av motorbranschen.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-29 12:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsutbildning Jämställdhet MBC Motorbranschcollage Teknik