2030-sekretariatet: Världens chans för Romina Pourmokhtari

Klimatpolitiska rådet konstaterar att det behövs ett åtgärdspaket för transportsektorn för att nå 2030-målen, såväl Sveriges nationella som EU:s ESR-krav på oss. Rådet är också tydligt med att det gynnar välfärden, konkurrenskraften, innovationen och arbetsmarknaden. 2030-sekretariatet ställer sig bakom denna rekommendation och har förslag på hur det ska gå till. Det skriver rådet i ett pressmeddelande.

Klimatpolitiska rådet konstaterar att ”regeringens målbild om en ambitiös och effektiv klimatpolitik speglas inte i handling”, att ”utsläppsgapet 2030 ökar av regeringens politik” att betydligt mer resurser satsas på åtgärder som motverkar att nå klimatmålen än att främja dem, att ”påståendet att handlingsplanen leder hela vägen till nettonoll brister i saklighet”, att ”ansvaret skjuts över till nästa mandatperiod” och att handlingsplanen ”lever inte upp till klimatlagens krav.”

2030-sekretariatet delar Klimatpolitiska rådets analys och dess rekommendation att regeringen bör ta fram ett åtgärdspaket för transportsektorn.
– Detta är världens chans för regeringen och klimatminister Romina Pourmokhtari att skärpa politiken. Regeringsförklaringen slår fast att klimatmålen ska nås, god vandel helt enkelt! Så när nu Klimatpolitiska rådet slår fast att politiken hittills varken uppfyller lagen eller leder mot målen, har regeringen ett fantastiskt mandat för en omstart – med Sveriges nationella energi- och klimatplan till EU som självklar mottagare. Det säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Klimatminister Romina Pourmokhtari har betonat att omställningen måste ha folklig acceptans, och på Klimatpolitiska rådet förtydligades hur det kan uppnås utan att Sveriges klimatpåverkan ökar – en bred majoritet förväntar sig att klimatmålen ska nås.

Klimatpolitiska rådet slår fast att ”Regeringens beslut gynnar inte transporteffektiviteten”, att drivmedlen blivit mer fossila med regeringens politik, och stora delar av stimulansen för el- och gasbilar har avskaffats.

– Bilen, bränslet och beteendet är vårt ständiga mantra för hur klimatmålen ska nås. Gör man mindre på ett område, kan man göra mer på ett annat – men nu backar omställningen på alla områden. Vår Beteendepraktika, våra förslag för att gynna biodrivmedel och vårt bonus-malus-tänk för fordonen måste skyndsamt bli svensk politik, kommenterar Mattias Goldmann.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-21 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekretariatet Klimat Miljö Nettonoll