DB Schenker var först med att tanka HVO100 på den Slovakiska stationen i Malacky. Foto: Eurowag. DB Schenker var först med att tanka HVO100 på den Slovakiska stationen i Malacky. Foto: Eurowag.

Nu introduceras HVO100 i Slovakien

Eurowag tillkännager att man har introducerat HVO100, ett rent biobränsle från förnybara källor, i Slovakien. Den första kunden som använder detta bränsle är transportföretaget DB Schenker som tankade HVO100 på den första Eurowagstationen i Slovakien, belägen i Malacky.

HVO100, förkortning för vätebehandlad vegetabilisk olja, är ett bränsle som uteslutande tillverkas av förnybara råvaror. Det produceras av det finska företaget Neste och kräver mindre energi att producera än fossilt bränsle, vilket gör dess livscykel mer hållbar. HVO100 kan användas i moderna dieselmotorer utan några modifieringar, och erbjuder upp till 90 procent lägre CO2-utsläpp, överlägsen prestanda och enklare lagring.

Dávid Halász, chef för alternativa bränslen på Eurowag, betonade vikten av HVO100 för att möta den växande efterfrågan på hållbarhet och ett lägre koldioxidavtryck i leveranskedjan.

Eurowag är nu redo att erbjuda HVO100 på alla sina bensinstationer som de har designat för att kunna erbjuda HVO100 nästan omedelbart och utan höga kostnader.

Eurowag har länge engagerat sig för att minska utsläppen från godstransporter. I år har företaget introducerat två nya LNG-stationer och fokuserar även på elektromobilitet. Dess mål är att erbjuda sina kunder en komplett portfölj av rena mobilitetstjänster. Företagets beredskap att erbjuda HVO100 visar dess pågående engagemang för hållbara transportlösningar.

Den bredare användningen av HVO100 förnybart bränsle har dock hittills hämmats av begränsad tillgänglighet. Lagstiftningen i många europeiska länder och på EU-nivå stöder inte detta förnybara bränsle tillräckligt. I dessa länder är HVO100 belagt med samma punktskatt som fossilt bränsle, ett bränsle betydligt mer skadligt för miljön.

Punktskatten på HVO100 bör ta hänsyn till drivmedlets miljöfördelar, inte klassificera den som ett fossilt bränsle som ger oproportionerligt större utsläpp. Ett sådant drag skulle ge HVO100 en bättre chans att konkurrera med fossila bränslen på pris och göra denna gröna lösning mycket mer attraktiv för transportörer”, betonade Dávid Halász.

För bensinstationer innebär införandet av ren HVO i bränsleutbudet en viss investering, eftersom det förnybara bränslet ska ha en egen, helt ren tank och tankpistol. Därför har HVO hittills främst använts som tillsats till fossil diesel. Detta för att öka motorns tillförlitlighet i kallt väder och minska utsläppen.

Ren HVO100 kan tankas på Eurowags stationer i Benelux, Skandinavien och Italien sedan2022. Eurowags egna stationer i Österrike erbjuder HVO100 sedan december 2023 och snart följer även Tjeckien.

För närvarande kan Eurowags kunder tanka HVO100 på totalt 140 stationer i 7 länder. Dessutom är alla Eurowags bensinstationer redo snabb utbyggnad av HVO100 biobränsle om landets lagstiftning eller kundefterfrågan öppnar för det.

Om det finns kundintresse för detta bränsle, till exempel med stöd av en sänkning av punktskatten jämfört med konventionellt bränsle, är vi redo att reagera snabbt och utan höga kostnader för kunden”, avslutar Dávid Halász, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-26 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Diesel Eurowag Fossilfritt Drivmedel HVO100 Klimatomställning transporter