Många yrkeslärare hörsammade Transportföretagens inbjudan till kompetensutveckling. Foto: Transportföretagen. Många yrkeslärare hörsammade Transportföretagens inbjudan till kompetensutveckling. Foto: Transportföretagen.

Transportföretagen bjöd in till kompetensutveckling

Teknikutvecklingen inom fordonsindustrin har kommit långt och fortsätter just nu otroligt snabbt. Därför är det att viktigt att också kompetensutvecklingen följer med i den utvecklingen. Transportföretagen bjöd in yrkeslärarna på fordonsprogrammet till att möta sex olika fordonstillverkare för att utbildas i ny teknik, deras utbildningssystem och för att kunna skapa kontakter för vidareutbildningsmöjligheter.

Förändringstakten för tyngre fordon går snabbare än för personbilarna, men då antalet yrkeslärare som undervisar i ämnet samt antalet elever som läser till dessa yrken är ganska lågt, blir kurslitteratur och material ofta eftersatt. Detta drabbar sedan branschen med att kompetensförsörjningen inte hänger med.

Utöver det behöver vi också vara proaktiva genom att förbereda eleverna för kommande teknik. Transportföretagen samlade därför landets yrkeslärare inom fordonsprogrammet med inriktning Lastbil och Mobila maskiner till Training Partners fina lokaler i Arlandastad. Temat var digital teknik, autonoma system och stort fokus på elektrifierade fordon, som avhandlades under åtta olika workshops.

Karl-Arne Haglund, tidigare yrkeslärare och expert på Skolverket, berättar att det är mycket positivt att branschen tar detta initiativ att träffa yrkeslärarna. De behöver all stöttning de kan få både i form av ny teknik, men även kontakten med generalagenterna och möjligheten till fortsatt fortbildning.

Transportföretagen tackar sina partners för gott samarbete i detta projekt: Iveco, Lantmännen, Mercedes Trucks, Scania, Swecon och Volvo Trucks.