Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Klimatpremie ska skapa förutsättningar för att elektrifiera transportsektorn

För att påskynda omställningen till eldrivna fordon har regeringen idag beslutat om att införa ett nytt tillfälligt stöd för lätta ellastbilar. Dessutom kommer små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kunna få ett utökat stöd. Klimatpremien anpassas även till ändringarna i EU:s statsstödsregler.

Beslutet innebär att den som köper en lätt ellastbil kan få upp till 50 000 kronor i stöd per lastbil. Beloppet kommer senare att trappas ner successivt och i slutet av år 2025 kommer stödet att fasas ut. En särskild satsning görs även på utsläppsfria tunga lastbilar som förutom differentierade stödnivåer även får ett höjt takbelopp, till högst 25 procent av inköpspriset.

– De nya stöden är ett viktigt steg i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för att elektrifiera transportsektorn. Det innebär att fler kan byta ut sina fossildrivna lastbilar till eldrivna fordon. Det är helt centralt för att Sverige ska nå hela vägen ner till nettonollutsläpp till 2045 och att vi klarar våra åtaganden gentemot EU, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Vidare har regeringen beslutat att anpassa klimatpremien till EU:s nya statsstödsregler som trädde i kraft förra året. Regeringen säkerställer även att fordonsgaslastbilar kan få stöd genom den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse som trädde i kraft vid årsskiftet.

– Genom att bredda klimatpremien till lätta ellastbilar och differentiera stödbeloppen för tunga fordon skapas bättre förutsättningar för en omställning och elektrifiering av fordonsflottan. För de tunga fordon som har särskilda svårigheter med att ställa om till eldrivet kommer fossilfria drivmedel som biogas att spela en viktig roll, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Ändringarna i Klimatpremien träder i kraft den 13 februari 2024. Mer information om stödet kommer att publiceras på Energimyndighetens webbplats.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-26 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Klimatpremie Politik Subventioner