Med reflex syns fotgängare 100 meter tidigare för bilister. Foto: Bilprovningen. Med reflex syns fotgängare 100 meter tidigare för bilister. Foto: Bilprovningen.

Bilprovningen: ”Inför reflexkrav”

7 av 10 bilister upplever att det är svårt att se fotgängare som inte har reflex. 81 procent tycker dessutom att det borde vara lagstadgat att bära reflex när det är mörkt. Det visar en enkät i samband med Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

I en undersökning som genomfördes i samband med Synbesiktningen 2023 uppgav 7 av 10 bilister att det är svårt att se gångtrafikanter som inte bär reflex. 8 av 10 ansåg att det, i likhet med cyklister, borde vara lagstadgat för fotgängare att bära reflex när det är mörkt.

Vidare uppgav 65 procent att de upplever att det är svårare att köra bil i mörker, något som Awet Tesfamariam, kliniskt ansvarig hos Synoptik, instämmer i.
– När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende och det blir svårare att urskilja färger. Jag förstår därför att bilister vill se ett lagkrav på reflex även för gångtrafikanter, säger hon.

För att synas i mörker är reflexen avgörande. Statistik från Trafikverket visar att gångtrafikanter som bär mörka kläder utan reflex syns först på cirka 20–30 meters avstånd för en bilist när det är mörkt. Med ljusa kläder däremot syns de på 60 meters avstånd och med reflex redan på cirka 125 meters håll.

Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den.
– Att införa ett lagkrav på att använda i reflex i mörker är en enkel åtgärd som går i linje med Nollvisionen och som dessutom är efterfrågad av bilisterna, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kort om resultatet av Synbesiktningen 2023
73 procent tycker att det är svårt eller mycket svårt se fotgängare som inte bär reflex.
81 procent anser att det borde vara lagstadgat för fotgängare att bära reflex i mörker.
65 procent upplever att det är svårare att köra bil i mörker.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-09 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Mörkerseende Reflex Synbesiktningen Synoptik Trafiksäkerhet