Skillnaden mellan att se bra eller inte blir tydlig här. Foto: Pmagi.se Skillnaden mellan att se bra eller inte blir tydlig här. Foto: Pmagi.se

Efter Synbesiktningen – Synoptik gästar TV4 Nyheter

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Bilprovningen och Synoptik. I år var resultatet fortsatt nerslående då var tionde bilist ser suddigt redan efter en meter och skulle därmed inte klara Transportstyrelsens synkrav för att ta körkort. Andelen motsvarar över 600 000 bilister. I statistiken återfinns såväl dem utan synkorrigering som dem med korrigering som är otillräcklig. M Sverige framförde skarp kritik mot användandet av uttrycket ”olaglig syn”.

Under 15 år har Synoptik årligen i oktober testat synen på bilister i samband med kontrollbesiktningen på Bilprovningen, och inräknat årets undersökning närmar sig underlaget 35 000 förare. Varje år visar undersökningen att en betydande andel inte når upp till det synkrav som ställs av Transportstyrelsen för att få ta B-körkort, vilket är att ha minst 50 procentig syn med båda ögonen (visus/synskärpa 0,5).

Kravet för personbilister i icke yrkesmässig trafik är att ha 50 procentig synskärpa för att få ta körkort och det är lågt som det är.
– Ser man sämre än så är det verkligen illa och oroväckande. Att över 600 000 bilister inte längre klarar synkravet som ställs när man tar körkort borde vara ett tydligt argument för att införa ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse, säger Awet Tesfamariam, Kliniskt ansvarig på Synoptik.

Att man i resultatet efter Synbesiktningen säger att över 600 000 bilister har olaglig syn, fick M Sverige att reagera kraftfullt och i ett pressmeddelande skrev att ”Synoptik ljuger”. Det M Sverige kritiserar är att Synoptik säger att de förare man träffat under Synbesiktningen och som rekommenderats ta kontakt med en optiker, kör olagligt. För att något ska vara olagligt måste det också vara straffbart,” säger M Sverige som menar att så inte är fallet varför Synoptik i detta vilseleder förarna.

Synen är en avgörande faktor för en säker trafikmiljö varför Synoptik kommer att fortsätta genomföra Synbesiktningen för att få politiker att agera för en säkrare trafikmiljö. I detta videoinslag förklarar Hadjer Aldudjaili, legitimerad optiker på Synoptik, mer om syn och bilkörning.

I morse gästade Synoptik/Synbesiktningen TV4 Nyheter i ett längre inslag. Se inslaget här.

I samband med Synbesiktningen besvarar bilisterna en enkät om syn och trafiksäkerhet. Resultatet visar att 9 av 10 vill ha ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse, något som många andra länder inom EU redan har.
– Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå visar Synbesiktningen att det går att göra mer för att nå Nollvisionen. Vi tycker därför att Sverige, liksom flertalet andra länder i EU, borde införa återkommande synkontroller vid körkortsförnyelsen, inte minst eftersom det är efterfrågat av bilisterna själva, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

65 procent av de tillfrågade tycker att det är svårt eller mycket svårt att se vid mörkerkörning och 80 procent upplever att de blir besvärade av bländade lyktor från mötande fordon.
– När mörkret kommer ställs ännu högre krav på synen för att köra säkert. Det är ett faktum att vi ser sämre då och ju äldre man blir, desto svårare är det att anpassa ögonen till mörkerkörning. Därför är det mycket viktigt att man har rätt synhjälpmedel för att minska risken för olyckor, säger Awet Tesfamariam.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2023
9 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2023 genomfördes under perioden 2–31 oktober. 1 715 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 119 bilister gjorde ett syntest.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-04 12:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Biilprovningen Synbesiktningen Synoptik Synskärpa Trafiksäkerhet