Denna 32 meter långa lastbil var ett av fyra fordon som visades upp vid eventet i Borås. Denna 32 meter långa lastbil var ett av fyra fordon som visades upp vid eventet i Borås.

Landets viktigaste vägar öppnade för HCT-ekipage

Borås är med när godstransporterna på väg effektiviseras. Mer än 450 mil väg öppnas för upp till 34,5 meter långa fordon, och ett av stråken är Göteborg-Borås-Stockholm söder om Vättern. Samtidigt öppnas också anslutningsvägar som leder till hamnar och företagsområden, bland annat på Viared, för dessa långa lastbilar.

Längre fordon ger möjlighet till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan. Samma mängd gods kan transporteras med hjälp av färre fordon. Enligt Trafikverkets beräkningar skulle utsläppen från den tunga lastbilstrafiken kunna minska med 4–6 procent.

Premiärdagen den 1 december uppmärksammades i Borås där man firade denna dag. Borås Stad arrangerade tillsammans med partners ett välbesökt förmiddagsevent. Ett 70-tal personer fick veta mer om det långvariga arbete som nu till slut har lett fram till att stora delar av Sveriges viktigaste vägar öppnar för längre fordon.

Thomas Asp från transportsamverkansplattformen CLOSER/Trafikverket, tycker att det känns mycket bra att efter 15 års forskning nu ta det första och viktiga steget i implementeringen av 34,5 metersfordon, främst med tanke på de miljömässiga och ekonomiska vinster som finns.

För att kunna nå full nytta krävs dock att fordonen kan komma hela vägen till terminalen och där har kommunerna en viktig roll då den biten nästan alltid är på kommunal väg.
– Det finns även kvarvarande forskningsfrågor, och för att kunna öppna ytterligare vägnät så behövs pilotprojekt där man ser på trafiksäkerhetsfrågor, säger Thomas Asp.

Bland vägarna som öppnades den 1 december finns Stockholm-Göteborg-Malmö, liksom Norrlandskusten och Göteborg-Oslo. Alla detaljer går lätt att komma åt i ett särskilt kartlager i webbversionen av Trafikverkets Nationell vägdatabas (NVDB).

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-04 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Borås HCT Långa Lastbilsekipage