Ulf Stefansson & Bo Ericsson, Fordonsjuristen råder Däckverkstäder att ta del av branschstandarden för elfordon. Ulf Stefansson & Bo Ericsson, Fordonsjuristen råder Däckverkstäder att ta del av branschstandarden för elfordon.

Byta däck på elfordon – misstag kan få stora konsekvenser

Att byta däck på ett elfordon vare sig det är en personbil eller en lastbil, kräver vissa kunskaper. Organisationen Fordonsjuristen tar upp frågetecken kring däckskiften och vi talar med Euromaster i Helsingborg om skifte av däckskifte hos ellastbil.

Gäller Branschstandarden för säker hantering av högvoltssystem i elfordon även däckskiftare? Frågan tas upp i en artikel i MotorMagasinet. Frågan är om däckskiftare bör följa den framtagna branschstandarden för elfordon för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Däckspecialisternas riksförbund säger nej.
Bo Ericsson som tillsammans med MRF och Mobility Sweden ligger bakom Branschstandarden för säker hantering av högvoltssystem i elfordon.
– Jag har svårt att se hur man som branschförening mer eller mindre avråder sina egna medlemmar från att följa en standard, säger Bo Ericsson.

Förutom ovannämnda har SEK (Svensk Elstandard) och Elsäkerhetsverket varit delaktiga med stöd och som remissinstanser. Vidare baseras branschstandarden för elfordon på krav och rekommendationer från fordonstillverkare, importörer och andra aktörer verksamma i fordonsbranschen.

Branschstandarden för elfordon har anpassats och avser personsäkerhet för högvoltssystem vid arbete med elfordon.
Om en olycka sker kommer branschstandarden för elfordon att vara ett viktigt verktyg vid en rättslig prövning, därför är det anmärkningsvärt att Däckspecialisternas riksförbund gör en annan bedömning.
– Fordonsjuristens rekommendation är att alltid följa branschstandarden för elfordon, följa tillverkarens instruktioner om sådana finns och säkerställ att personalen har rätt kompetens, avslutar Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

Det har redan inträffat några incidenter på däckverkstäder då man har lyft personbilen på ett felaktigt sätt eftersom man inte har känt till hur en elbil ska lyftas. Det i sin tur skulle kunna leda till en olycka med allvarlig utgång.

Hur det ser ut för däckbyte på ellastbilar, frågar vi Euromaster i Helsingborg. Måste ni följa Branschstandarden för säker hantering av högvoltssystem i elfordon?
– Nej, det är ingen lag på det. Men vi är rädda om våra personal och därför får de gå utbildningar som rör däckskifte på ellastbilar, säger Euromaster.

Som tidigare nämnts är det viktigt att ett elfordon lyfts på ett korrekt sätt för att förhindra att batterierna skadas. En annan risk utgörs av högvoltssystemet som man under arbetets gång ska hålla minst 50 centimeters avstånd till.

Euromaster skickar sin personal på två olika utbildningar. Grundutbildningen heter EIP (Elinformerad Person) och vill man ytterligare förkovra sig går man EIT (Elinformerad Tekniker.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening har gått ut och varnat elbilsägare. Du kan läsa artikeln här.