Foto: BLV. Foto: BLV.

Tyskland har genomfört en protest mot vägavgiftshöjningen

Federal Association of Logistics and Transport (BLV-pro) i Tyskland har utfärdat en brådskande varning om de allvarliga konsekvenserna höjningen av vägavgiften som ska träda i kraft den 1 december kommer att medföra.

Den första demonstrationen mot de drastiska vägavgiftshöjningarna i Tyskland anordnades av BLV-pro den 4 november. Flera hundra lastbilar samlades i Heilbronn och flera andra tyska städer där de blockerade trafiken vilket visar branschens möjlighet att vidta ytterligare åtgärder, sade organisationen BLV och uppmanade till ytterligare åtgärder.

Åkerierna har nu genomfört ännu en protest i Wiesbaden lördagen den 26 november. En kortege med lastbilar genomfördes i centrum med start vid 12.00-tiden. I demonstrationen ingick även att talare framförde synpunkter för att nå fram till politikerna.

Enligt uppgifter från BLV-pro torsdagen den 24 november, hade man tagit emot anmälningar från 300 deltagare som skulle ansluta med sina ekipage. Andra åkerier förväntades ansluta sig till protesten spontant.

Genom protesterna vill BLV varna för de allvarliga konsekvenserna av vägavgiftshöjningen som utgör ett allvarligt hot mot hela ekonomin. Den tyska regeringen måste ta hänsyn till effekterna av detta.

BLV anser att regeringen inte bör fördubbla avgiften för att:
snarast genomföra en omfattande översyn av vägavgiftsektorn i syfte att finna en rättvis lösning
som inte ytterligare äventyrar avlastarnas konkurrenskraft och att göra vägtullsdata tillgängliga för övervakningsändamål
att inte finansiera järnvägen på bekostnad av vägtransporterna
inte skapa förutsättningar för en konkurrensfördel för järnvägen till nackdel för vägtransportörerna
tillåta användning av vägavgifter för infrastrukturinvesteringar som lastbilsparkering, rastplatser, väg- och brobyggen
införa företagsdiesel
införa lagstadgade betalningsvillkor på högst 14 dagar
skydda tyska små och medelstora företag inom transportsektorn

Den planerade avgiftshöjningen hotar inte bara jobben utan även försörjningstryggheten för hela befolkningen. Allmänheten måste förstå att den här lösningen hotar vår leveransinfrastruktur”, säger Konstantin Popov, vd för BLV-pro, skriver Motor Transport.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-27 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: BLVm Vägavgift Lastbilsprotest Tyskland