TREE – projektet som ska elektrifiera skogstransporterna

Skogsbrukets vägtransporter, timmerbilarna, ska elektrifieras i ett samarbete mellan Skogforsk, Scania, fem skogsbolag, flera transport- och teknikföretag samt forskningsaktörer. Ihop med Vinnova satsar de 155 miljoner kronor i projektet TREE, "Transition to efficient, electrified forestry transport".

Forsknings- och innovationsprojektet, som koordineras av Skogforsk (Skogsbrukets forskningsinstitut), inleds i november 2023 och avslutas hösten 2026. Statliga innovationsmyndigheten Vinnova skjuter genom FoU-programmet FFI, Fordonsstrategisk forskning och Innovation, till 67 miljoner kronor. För resterande belopp står projektdeltagarna i form av investeringar i bland annat fordon och utrustning samt arbetstid.

– Det är glädjande att Vinnova tror på det här projektet och att de investerar ett så betydande belopp. Nu är det upp till oss projektpartners att målmedvetet driva det här framåt och ta konkreta kliv mot projektets vision: effektiva, elektrifierade skogstransporter som en del i den gröna omställningen. Projektet bygger på ett brett samarbete mellan skogsbruket och underleverantörer inom transport och logistik samt olika teknikområden. Det ger oss styrka att nå dit vi vill, säger Anna Pernestål, Skogforsk, projektledare för TREE.

Skogsbruket står för nära 20 procent av Sveriges godstransporter på väg, vilket gör sektorn till Sveriges största köpare av vägtransporter. Totalt genomförs cirka två miljoner vägtransporter årligen i skogsbruket, och på en normal virkestransport lastas i snitt runt 64 ton. Medeltransportavståndet är cirka 90 kilometer.

– Skogsbruket har höga ambitioner att sänka koldioxidutsläppen och då blir elektrifieringen avgörande. Samtidigt är transporter av skogsråvara ett utmanande segment att elektrifiera på grund av den yttre miljön, fordonens tyngd och robusthet samt att virket hämtas i skogen, ofta långt ifrån tätorternas infrastruktur. Projektet har hög komplexitet, säger Anna Pernestål.

Projektets mål är att bidra till att 50 procent av de nya lastbilar som skogsbruket köper är elektrifierade år 2030. En elektrifiering av 50 procent av lastbilstransporterna skulle motsvara minskade utsläpp av koldioxid på cirka 260 000 ton per år, bedömer Skogforsk.

En systemdemonstrator skapas, som fördelas på sju sajter från Småland till Västerbotten där eldrivna fordon ska operera med hjälp av olika typer av laddinfrastruktur och logistikstöd. Demonstration, kunskapsuppbyggnad, övergripande systemförståelse samt utveckling av affärsmodeller är exempel på övergripande mål med sajterna.

Scania bidrar med utrustning för fordonsladdning utan nätanslutning och tekniska lösningar som möjliggör eldrift även på fordonens släp. Dessutom bidrar bolaget med stor kunskap på området.
– Eldrivna fordon är i dag en del av vårt ordinarie produktutbud och vi har redan levererat världens första eldrivna timmerbil i Sverige. Vi ser mycket fram emot att i projektet TREE ta nästa kliv och utveckla elektrifierade transporter tillsammans med skogsbruket, säger Ulf Ceder, ansvarig för utveckling och forskningssamarbeten på Scania.

Deltagande företag i TREE är Skogforsk, Scania, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SCA, Holmen, Closer, LBC Frakt, Dalafrakt, Virkeslogistik Mellansverige, VSV Unite, Alltransport Östergötland, OP Höglunds, Nimbnet, Zelk Energy, bev_r, Biometria, KTH och Uppsala universitet.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-09 14:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Skogstransporter TREE