Skrot eller kulturarv? Det är frågan EU:s förslag om nya direktiv i ELV handlar om. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs. Skrot eller kulturarv? Det är frågan EU:s förslag om nya direktiv i ELV handlar om. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

KAK avvisar EU-förslag om begagnade eller uttjänta fordon

Först gick MHRF ut med kritik mot förslaget som de menade skulle innebära långtgående negativa konsekvenser för det ”rullande kulturarvet”. Nu sällar sig Kungliga Automobil Klubben (KAK) till kritiken. ”End of Life Vehicle” (ELV) sågas av KAK i deras svar på remissen till regeringen. ”Förslagen till nya regler skulle påverka fordonsentusiaster på ett mycket negativt sätt och KAK avvisar dem i sitt remissvar till Regeringskansliet”, säger KAK.

Nyligen publicerade vi MHRF:s svar på remissen om EU:s förslag till nya kriterier för ELV. Nya kriterier föreslås för när ett fordon anses uttjänt som skulle omfatta en stor del av de bilar som idag ägs som samlarobjekt. När fordon bedöms som uttjänta ska de hanteras som avfall och då kan äganderätten till och med förverkas.

Att betrakta bilar som inte klarar besiktning eller är kostsamma att renovera som avfall, omöjliggör hela motorhobbyn, säger KAK.
– Man kan jämföra med andra kulturskatter. Det skulle krävas enorma insatser att återställa Colosseum i Rom eller Parthenon i Aten till ursprunglig standard, men ingen skulle komma på tanken att därför betrakta detta som avfall, menar Anders Ydstedt, ordförande, KAK:s expertråd.

Ydstedt påpekar också att stora framsteg har gjorts när det gäller att ta hand om uttjänta fordon. Därmed är bilismen en sektor som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet.
– I dagsläget återvinns 95 procent av en bil vid skrotning, bilbranschen är en föregångare inom cirkulära affärsmodeller. Det tas redan ansvar för hållbarheten och ett cirkulärt förhållningssätt tillämpas redan med andra ord. Därmed är bilismen en sektor som utgör en föregångare i samhället, säger han.

Vill du läsa hela KAK:s remissvar, finner du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-13 09:29
Kategori: Nyheter
Taggar: ELV KAK; EU MHRF Rullande Kulturarv Veteranfordon