Ett givande möte. Från vänster Göran Rosén från Rosenlunds Åkeri, Jimmy Rosenqvist från Jimmy Rosenqvist Transport och Verkstad, Calle Holmström från Trafikverket, Bibbi Steinert, HSS och Kaj Johansson från Kaj Inrikes. Ett givande möte. Från vänster Göran Rosén från Rosenlunds Åkeri, Jimmy Rosenqvist från Jimmy Rosenqvist Transport och Verkstad, Calle Holmström från Trafikverket, Bibbi Steinert, HSS och Kaj Johansson från Kaj Inrikes.

Här Stannar Sverige i möte med Trafikverket

Den 22 november träffade Här Stannar Sverige Trafikverket i Skövde. Ämnet var bristen på parkeringsplatser för lastbilar. För Här Stannar Sveriges (HSS) representant Bibbi Steinert och ditresta åkare, blev det en givande diskussion med Trafikverkets strategiske rådgivare Calle Holmström.

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa säkra uppställningsplatser, rastplatser och parkeringar från 2018 – 2030. I detta samarbetar Trafikverket med andra berörda myndigheter som exempelvis försäkrings- och branschföreträdare. Redovisningen ska ske till Landsbygds- och infrastruktur departement där Andreas Carlsson (KD) är infrastrukturminister.

På plats som representant för Här Stannar Sverige var Bibbi Steinert som tillsammans med maken Dan är åkare. Även Kaj Johansson, ägare till Kaj Inrikes, Jimmy Rosenqvist från Jimmy Rosenqvist Transport och verkstad AB samt Göran Petren från Rosenlunds Åkeri, deltog.

Ett samtalsämne gällde parkeringar i städer. Där är det kommunerna som ska upplåta mark . Ett annat ämne var Glumslöv söder om Helsingborg som i dag är ett pilotfall med kameraövervakning. Pilotfallet initierades av att det fanns en hög andel brottslighet av karaktären ”stöld ur fordon” vilket legitimerade pilotprojektet. Efter att kameror placerats ut, minskade stölderna.

Bibbi Steinert tillsammans med polis och Trafikverket uppmanar.
– Anmäl alltid ett tillgrepp, ett uppskuret kapell eller öppna bakdörrar på släpet oavsett om något stulits eller ej. Det bidrar till statistik över var tillgreppen sker och det öppnar dörren för vidare åtgärder, säger Bibbi Steinert, HSS.

HSS:s reflektion är att det är regeringen som försenar byggande av rastplatser. Detta mot bakgrund av att HSS den 26 april 2023 träffade delar av trafikutskottet inklusive infrastrukturminister Andreas Carlsson och informerade om att det behövs fler parkeringsplatser.
– Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen varför vi menar att det är därifrån problematiken utgått, säger Bibbi Steinert.

Mötet med Trafikverket upplevdes av deltagarna som givande. Vad hoppas ni nu ska ske?
– Att arbetet med fler parkeringsplatser för tunga ekipage ska påskyndas, avslutar Bibbi Steinert, Här Stannar Sverige-

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-24 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Här stannar Sverige HSS Lastbilspareking Regeringen Säkra Lastbilsparkeringar Trafikverket