"Standarden hos vägtransportledare sjunker", säger Torkel Jönsson, Toys Transporter. Foto: Toys Transporter/Westdijk. "Standarden hos vägtransportledare sjunker", säger Torkel Jönsson, Toys Transporter. Foto: Toys Transporter/Westdijk.

Toys Transporter i radio om specialtransporter

Radio P4 Örebro har i flera radiosändningar uppmärksammat problematiken kring dispenstransporter. I den senaste live-sändningen intervjuas Torkel Jönsson, Toys Transporter. Trafikverket bekräftar för Radio P4 Örebro att många dispenstransporter "flyger under radarn".

På E20 utanför Örebro tvingas en specialtransport att vända då den är för hög för att komma under en viadukt. Det ska visa sig att transporten dessutom är olaglig.

Radio P4 Örebro gör flera inslag om händelsen och lyfter fram ansvarsfrågan.

Lyssna på inslagen i P4 Örebro här:

Förra veckan gjordes ytterligare ett inslag och via Proffs får Radio P4 Örebro kontakt med Torkel Jönsson, Toys Transporter, som både utbildar och själva kör specialtransporter. I den direktsända intervjun får Torkel möjlighet att ge sin syn på hur det ser ut i denna del av transportbranschen (hör intervjun med honom 1 timme och sju minuter in i inslaget).

Torkel tycker det är viktigt att allmänheten förstår mer om transporter, inte minst specialtransporter och det gäller även poliser.
– I dag finns det poliser som inte vet vad en vägtransportledare är, säger han.

Varför körs dispenstransporter olagligt? En anledning är att det i dag tar för lång tid att få dispenserna av Trafikverket. Dessutom är risken att bli kontrollerad under färd mycket liten, säger Torkel.
En del åkerier bryr sig av de nämnda anledningarna inte ens om att söka dispens, tillägger Torkel.

När Trafikverket införde ett system, Trix, blev dispensförfarandet mycket enkelt och effektivt, men något har hänt de senaste två – tre åren som lett till en negativ utveckling på Trafikverkets dispensavdelning, menar Torkel.

Från att ha fungerat utmärkt har det i dag blivit långa väntetider på besluten.
– Exakt vad det beror på vågar jag inte säga, men jag upplever en påtaglig personalomsättning på dispensavdelningen vilket är ett problem eftersom det leder till att saker hakar upp sig, säger han.

Med risk för att sticka ut hakan, säger Torkel att det känns som att inte alla i personalen på avdelningen jobbar effektivt.
– Man kanske tar tag i en ansökan i sista minuten och om det då behövs kompletteringar riskerar transporten bli stående. Det är sådana situationer som kan leda till att en del kör ändå vilket kan få stora konsekvenser och försämra trafiksäkerheten, säger han.
Torkel upplever att seriösa transporter är medvetna om att det kan ta tid och tar höjd för det, men ibland räcker inte ens deras marginaler till.

Torkel vill att regler och förordningar förtydligas, inte minst ansvarsfördelningen. Det är något som efterfrågas inte bara i Sverige. Utbildningen av vägtransportledare måste vara lika oavsett vem som utbildar.
– Metoden utbildaren använder kan variera, men det måste finnas en uttalad nivå som eleverna ska uppnå och för det behövs ett gemensamt slutprov, lämpligen hos Trafikverket, säger han.

I dag kan en person som misslyckas med sin utbildning hos en utbildare, gå till en annan och kanske klara det där.
– Det leder till att standarden hos vägtransportledare sjunker. Vilken utbildare man väljer ska inte ha betydelse för om man får sin behörighet eller inte, avslutar Torkel Jönsson.

Nu hoppas han att Transportstyrelsen ska se över det som gäller dispenstransporter och utbildning av vägtransportledare för att vända den nedåtgående kompetenstrenden.

 

 

Foto: Toys Transporter.
Foto: Toys Transporter.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-13 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispenstransport Radio P4 Örebro Specialltransport Toys Transporter Trafikverket Vägtransportledare