Tillsammans för klimatomställning

Volvokoncernen, Renault Group och CMA CGM Group går samman för att möta de växande behoven av koldioxidsnål och effektiv logistik med en helt ny generation elektrifierade skåpbilar.

Renault Group och Volvokoncernen går samman för att möta de växande behoven av koldioxidsnål och effektiv logistik genom att skapa ett nytt bolag för att hantera utvecklingen av en helt ny generation elektrifierade skåpbilar. De två parterna ser fram emot att CMA CGM ansluter sig till det nya bolaget. Renault och Volvo kommer att fortsätta att söka ytterligare investeringar och affärspartners.

En helt ny familj av helt elektriska och mjukvarudefinierade fordon kommer att introduceras av det nya företaget. Produktionen är planerad att starta 2026.
Fordonen kommer att byggas på en ny helt elektrisk LCV-skateboardplattform som kommer att erbjuda hög modularitet för olika karosstyper, till låg kostnad, och genombrott när det gäller säkerhetskrav.

Genom den nya mjukvarudefinierade fordonsarkitekturen kommer fordonen att erbjuda funktioner för att övervaka leveransaktiviteten och användarnas produktivitet vilket minskar den globala kostnaden med 30 procent för logistikaktörerna.

De uppkopplade tjänster som möjliggörs av den mjukvarudefinierade fordonstekniken kommer att erbjuda kunderna uppdaterade fordon under hela fordonens livslängd. Skåpbilen i sig kommer att erbjuda kompatibilitet för uppdrag i städer, hög modularitet för skräddarsydda lösningar, olika batterikapaciteter med för skåpbilar med hittills oöverträffad 800V-funktion.

Det nya bolaget kommer att vara helt oberoende och kombinera smidigheten hos ett nystartat företag med den starka ryggraden hos sina branschledande partners. Renault Group och Volvokoncernen strävar efter att dela investeringar i forskning och utveckling och dra nytta av befintlig kunskap, tjänster och industriell närvaro in i det nya planerade företaget.

Med smarta kapitalallokeringar genom ledare inom respektive område kommer det nya bolaget att baseras på en solid och effektiv affärsmodell.

Som en av frontfigurerna inom lätta nytto- och elfordon kommer Renault Group att bidra med kunskap om hur man utvecklar och tillverkar en elektrisk plattform i stor skala som kommer in i fordonen med sin mjukvarudefinierade fordonsarkitektur, vilket ger möjligheter att ansluta fordonet med öppen källkod till den logistiska affärsmiljön.

Volvokoncernen är globalt ett stort namn inom lastbilar med en stark kundbas av professionella logistikföretag, ett globalt servicenätverk och en bred erfarenhet av drifttid och produktivitetstjänster. Sådana tjänster kommer, i kombination med den innovativa fordonsplattformen, att bidra till en komplett lösning för koldioxidfri stadslogistik.

Som en global aktör inom alla segment av leveranskedjan kommer CMA CGM att hjälpa det nya företaget att bygga lämpliga lösningar som passar alla transport- och leveranskedjeaktörers behov, baserat på effektiva lösningar från start till mål. CMA CGM kommer också att bidra med sitt kunnande som en global logistikspelare för att förbättra lösningarna och B2B-erbjudanden som tillgodoser behoven hos alla logistikaktörer.

Samriskbolaget är planerat att starta sin verksamhet i början av 2024 beroende på slutförandet av alla myndighetsgodkännandeprocesser. CMA CGM:s efterföljande inträde i bolaget är också villkorat av slutförandet av godkännandeprocessen.

Projekt är ett svar på en inbjudan att lämna projektförslag för Frankrike 2030 i linje med målen för innovation och elektrifiering. Det framtida företaget är planerat att verka under sin egen företagsidentitet och kommer att vara baserat i Frankrike.

Volvokoncernen har genom sitt affärsområde Renault Trucks samarbetat med Renault Group kring lätta nyttofordon i mer än 35 år, genom distributionen av Renault Master och Trafic i bådas nätverk.

Volvokoncernen och Renault Group kommer att förbli konkurrenter inom alla andra områden.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-06 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Klimatomställning Renault Group Skåpbilar Volvokoncernen