Sedan några veckor tillbaka är Erikssons Greenroad inte längre sökbart på Fair Transports hemsida. Sedan några veckor tillbaka är Erikssons Greenroad inte längre sökbart på Fair Transports hemsida.

Erikssons Greenroad borta från Fair Transport

I anknytning till turbulensen kring Erikssons Åkeri i Tomelillas fordon har det pekats på att dotterbolaget Erikssons Greenroad AB är med i Fair Transport. Så är dock längre inte fallet.

Redaktionen har fått ta emot många samtal från personer som har synpunkter på att Erikssons Åkeri i Tomelillas fordon syns i TV-serien Svenska Truckers. Dessutom har det ifrågasatts hur dotterbolaget Erikssons Greenroad kan vara medlem i Fair Transport.

Vad beträffar företagets medverkan i Svenska Truckers även i pågående säsong turbulensen till trots, beror på att programmen redan spelats in. I nästa säsong kommer företagets fordon inte att finnas med som det ser ut nu.

När vi sedan söker efter Erikssons Greenroad på Fair Transport, finns företaget inte längre med. Vi kontaktar Fair Transport som bekräftar att företaget sedan några veckor inte längre finns med, men våra andra frågor lämnas obesvarade.

Vi kommenterar inte enskilda fall men företaget finns inte sökbart på fairtransport.se och därmed inte godkända. I Fair Transport finns användarvillkor som styr allt kring ett godkännande av certifieringen och allt detta är knutet till våra krav och kriterier”, är Fair Transports respons.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-20 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Erikssons Åkeri i Tomelilla Erikssons Greenroad Fair Transport Svenska Truckers Sveriges Åkeriföretag