Foto: Göran Rosengren, arkiv Foto: Göran Rosengren, arkiv

Då är risken som störst att möta en rattfull medtrafikant

Alcosense nya sammanställning av polisens statistik avslöjar betydande regionala skillnader i antalet rattfylleribrott i Sverige, tillsammans med tydliga variationer i tiden då brotten begås. Resultaten visar att majoriteten av de som grips i kontroller identifieras under förmiddagen och kvällen, vilket visar en förändring i tidigare trender.

Närmare en tredjedel av de förare som åkte fast för rattfylla 2019 gjorde det under morgonen och förmiddagen, det vill säga mellan klockan 00.00 och 12.00.

Att en större andel förare åker fast i nykterhetskontroller under förmiddag och kväll indikerar att många fortfarande väljer att köra bil dagen efter en festkväll. Hunter Abbott, grundare av alkomätarföretaget Alcosense menar att problematiken är systematisk och hänger samman med Sveriges låga promillegräns:

– Fortfarande kör många onyktra på morgonen och känner inte av effekten av alkoholen. Den nya trenden i Sverige är att allt fler kör rattfulla på kvällen, det vill säga i närtid efter att man druckit alkohol. Många tror de kan dricka något glas och köra bil men det är helt enkelt inte görbart med Sveriges lagstiftning. Du själv kanske inte känner av effekterna av alkoholen, men den kan fortfarande finnas där.

Risken för att upptäckas för rattfylleri oavsett tid på dygnet är högst i storstadsområdena. Dessa områden inkluderar Polisregion Syd, Väst och Stockholm.

  • Polisregion Stockholm registrerade totalt 5 044 misstänkta fall av rattfylleri under perioden 2021, 2022 och fram till slutet av september 2023.
  • Polisregion Syd hade 4 694 fall av misstänkt rattfylleri.
  • Region Väst rapporterade 4 198 misstänkta fall av rattfylleri.

Kväll och natt: Polisregion Stockholm har det högsta antalet misstänkta fall under kväll och natt, med totalt 2 390 fall under perioden 2020 till september 2023. Polisregion Syd rapporterade 2 037 fall under samma tidsperiod. Region Väst registrerade 1 985 misstänkta rattfyllerifall under kvälls- och nattimmarna.

Morgon och förmiddag: Medan morgonljuset bryter fram och staden vaknar till liv, fortsätter rapporterna om rattfylleri att strömma in. Även under dessa timmar leder Polisregion Stockholm statistiken med totalt 1 640 rapporterade fall. De följs nära av Polisregion Syd med 1 592 fall, medan Polisregion Väst ligger något efter med 1 357 fall.

Antalet utförda kontroller och val av tidpunkt är ett resultat av hur polisen har prioriterat och inriktat det förebyggande trafikarbetet. Källor inom Polisen förklarar att syftet ibland är att hitta påverkade personer och då kan polisen ställa upp kontroller på ”smitvägar”. I andra lägen vill polisen istället uppnå allmänprevention genom synlighet och kontroll och väljer då att stå på mer trafikerade vägförbindelser.

Befolkningsstorlek, antal fordon och hur utbyggd kollektivtrafiken är påverkar även utfallet i Polisens statistik. Utandningskontroller görs som regel även vid samtliga fordonsstopp samt vid trafikolyckor. Det skriver Alcosense i ett pressmeddelande.

Tabell: Antal misstänkta fall av rattfylleri uppdelat över 2020, 2021, 2022 och slutet av september 2023, uppdelat i polisregioner och när på dygnet brotten inträffar.

Sammanställningen genomfördes av AlcoSense Laboratories och baseras på Polisens senaste statistik över misstänkta rattfylleribrott uppdelat enligt de svenska polisregionerna. Statistiken täcker perioden 2020 till och med 30 september 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-31 14:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Rattfylleri Statistik Trafiksäkerhet