Drivmedelsbranschen står för en fjärdedel av den publika laddinfrastrukturen

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Drivmedelsbranschen kraftsamlar, en fjärdedel av de publika laddpunkterna för snabbladdning finns på någon av organisationens medlemmars energistationer.

Elektrifieringen av samhället går snabbt. Antalet elfordon, publika laddstationer samt det totala antalet publika laddpunkter ökar för varje dag. Drivmedelsbranschen är en viktig del av omställningen där elektrifiering är en av hörnstenarna för att bli klimatneutrala till 2045.

– För att elektrifieringen ska kunna fortsätta i ett högt tempo så behövs det en tillgänglig och publik laddinfrastruktur. Både för de som reser långt och för alla de som inte har möjlighet att ladda hemma. Drivkraft Sveriges medlemmar Circle K, OKQ8, Preem och St1 har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt. I september 2023 hade de sammanlagt 208 publika laddstationer med totalt 697 laddpunkter. Detta motsvarar ungefär 25 procent av Sveriges samlade publika laddpunkter för snabbladdning, säger Thomas Schölin, ansvarig för E-mobility på Drivkraft Sverige.

Omställningsbarometern visar att under första halvåret 2023 var andelen biodrivmedel högre än motsvarande period 2022. Andelen hållbara biodrivmedel var 27,1 procent vilket kan jämföras med 26,5 procent för motsvarande period föregående år. Helåret 2022 var ett rekordår där andelen hållbara biodrivmedel i Sverige uppgick till 26,4 procent.

Under 2022 minskade leveranserna av drivmedel till slutanvändare med 5 procent jämfört med 2021. Samtidigt ökade andelen biodrivmedel från ca 22,4 till 26,5 procent vilket bidragit till minskade koldioxidutsläpp. Under första halvåret 2023 har utleveranserna av både bensin och diesel varit något högre än motsvarande period 2022.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-28 13:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivkraft Sverige Elektrifiering Laddinfrastruktur Omställningsbarometern