Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Polskt fackförbund vill stoppa ”skräpkontrakt” för förare

En sällsynt händelse har inträffat när en stor polsk åkeriförening och ett välkänt fackförbund nu har skickat ett gemensamt undertecknat brev till landets premiärminister Mateusz Morawiecki. I brevet uppmanas premiärministern att vidta åtgärder för att förhindra oseriösa åkare att exploatera chaufförer genom att bland annat använda ”skräpkontrakt”.

Det öppna brevet, undertecknat av Transport i Logistyka Polska (TLP) och NSZZ Solidarność, börjar med att öppet ta upp Agmaz-chaufförernas strejk som båda parter varnar för har ”förstärkt stereotyper som är skadliga för den polska industrin”.

Brevet har alltså initierats av den senaste strejken chaufförer anställda på det polska åkeriet Agmaz genomförde, nummer två i ordningen. Vi har tidigare rapporterat om båda dessa strejker som beskrivs som inget annat än en skandal och nu uppmanas alltså premiärministern att vidta åtgärder för att förhindra oseriösa åkerier att exploatera chaufförer genom att bland annat använda sig av ”skräpkontrakt”.

I brevet ifrågasätts även varför resultaten av företagstillsyner som yrkesinspektionen gjort hos Agmaz ännu inte har offentliggjorts.

Huvudfokus i brevet till premiärministern ligger dock på att uppmana till brådskande åtgärder mot oseriösa åkare som tvingar förare, ofta från tredje land, att skriva på avtal som påtagligt begränsar förarnas rättigheter. Det handlar bland annat om ”noll timmars-kontrakt” trots att antalet timmar förarna arbetar med marginal motiverar ett heltidskontrakt.

I brevet slår man fast att inga lösningar har föreslagits som skulle öka det rättsliga skyddet för anställda med den typ av avtal Agmaz erbjuder. Man efterfrågar att avtal av den sorten ska ”straffbeläggas på samma sätt som strafflagen anger rörande bestämmelser för brott mot anställda.”

Brevets avsändare förväntar sig nu att den polska regeringen vidtar brådskande åtgärder för att effektivt förhindra liknande situationer och snabbt eliminera personer och verksamheter som bryter mot arbetstagares rättigheter. Oavsett vilken typ av avtal de anställda har, ska de som erbjuder avtal som kränker arbetstagarnas rättigheter hindras från fortsatt ekonomisk verksamhet.

NSZZ Solidarnośćs representant Tadeusz Kucharski får ibland frågan om varför NSZZ engagerar sig i detta eftersom chaufförerna som kör för Agmaz inte är medlemmar i förbundet och inte heller polska medborgare. Svaret är enkelt – man vill slå ner på oseriösa åkerier. ”Dessa förare är också människor och att de ännu inte är medlemmar i NSZZ betyder inte att de kan behandlas som tredje klassens människor och lämnas utan hjälp. Det här sättet att driva ett åkeri leder också till anställningsförhållanden i andra delar av transportbranschen vilket direkt påverkar polska chaufförer, inklusive medlemmar i NSZZ”, avslutar Tadeusz Kucharski, skriver Trans.INFO.