Initialt sade Nikola att branden i en Nikola Tre inte startats av fordonet, men efter Exponents fynd står det klart att det ändå var ett fel i batteripaketet som orsakade branden. Foto: Nikola/Proffs arkiv. Initialt sade Nikola att branden i en Nikola Tre inte startats av fordonet, men efter Exponents fynd står det klart att det ändå var ett fel i batteripaketet som orsakade branden. Foto: Nikola/Proffs arkiv.

Nikola återkallar 209 batterielektriska klass 8-lastbilar

Nikola Corporation, via varumärket HYLA, har tillkännagivit en försiktighetsåtgärd. På eget initiativ återkallar man cirka 209 klass 8 Tre batteri-elektriska fordon (BEV).

Nikola säger att de för närvarande är i färd med att lämna in den frivilliga återkallelsen till National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) och håller på att tillfälligt stoppa ny försäljning av BEV tills en lösning är på plats.

Företaget betonar att åtgärderna inte påverkar det elektriska fordonet med vätebränslecell (FCEV) som för närvarande är i produktion eftersom lastbilens batteripaket har en annan design.

Bakom återkallelserna ligger preliminära fynd från Exponent, en ansedd utredare från tredje part, då man fann att en kylvätskeläcka inuti ett batteripaket var den troliga orsaken till lastbilsbranden vid företagets huvudkontor i Phoenix, Arizona den 23 juni 2023. ”Fynden bekräftades ytterligare av en mindre termisk incident som påverkade ett paket på en teknisk valideringslastbil parkerad vid företagets Coolidge, Ariz.-fabrik den 10 augusti. Ingen skadades i någondera incidenten”, säger Nikola.

Nikola tillägger att deras interna undersökningar indikerar en enskild leverantörskomponent i batteripaketet som trolig källa till kylvätskeläckaget. Företaget arbetar på att finna en lösning på problemet under de kommande veckorna.

Tre BEV-lastbilar kan förbli i drift, men för optimal prestanda och säkerhet uppmanar Nikola-teamet alla kunder och återförsäljare att omedelbart vidta följande åtgärder:
Placera alltid huvudströmbrytaren för huvudbatterifrånkoppling (MBD) i läget ”ON” för att möjliggöra fordonsövervakning i realtid och drift av säkerhetssystem
Överväg att parkera lastbilarna utomhus för att möjliggöra övervakning från luften och bättre anslutning med Fleet Command, Nikolas lastbilsövervakningssystem

Nikola säger att deras mjukvarusystem används i realtid för att noggrant övervaka lastbilar ute på fältet och kontinuerligt bedöma risker. Hittills har endast två batteripaket drabbats av en termisk händelse. Två av mer än 3 100 fbatteripaket på lastbilar som tillverkats hittills vilket blir mindre än 0,07 procent, skriver Trans.INFO.

Foto: Nikola.
Foto: Nikola.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-15 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Batteriläckage Elektrisk lastbil Ellastbil Exponent Fordonsåterkallelse Kylvätskeläckage Nikola Nikola Tre BEV