Foto: Jorge Franganillo / Flickr / CC BY 2. Foto: Jorge Franganillo / Flickr / CC BY 2.

Spanien publicerar ”skämslista”

Det spanska transportministeriet kommer inom kort att publicera en lista över företag som har fått sanktioner för att inte ha betalat åkeriers fakturor i tid. Detta meddelade vägtransportorganisationen Fenadismer. Böter för att inte betala i tid i Spanien kan nå upp till motsvarande cirka 356 158 svenska kronor.

Under de kommande dagarna, i enlighet med bestämmelserna i lag 13/2021, som godkände detta sanktionsförfarande, kommer transportministeriet att publicera listan över företag som bryter mot reglerna och där besluten vunnit laga kraft.

Ministeriet förväntar sig att den kommande publiceringen av listan över företag som betalar för sent, kommer att öka transparensen och ansvarsskyldigheten inom vägtransportsektorn, främja rättvisa affärsmetoder och uppmuntra snabba betalningar.

Nyheten släpptes i linje med de senaste resultaten från Permanenta Observatoriet för sena betalningar och betalningar i den spanska vägtransportsektorn för maj. Uppgifterna visar en liten ökning av betalningstiderna där åkare upplever en genomsnittlig försening på 70 dagar.

Läs hela artikeln här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-10 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fenadismer Sanktionsavgifter Spanien Spanska Tranportministeriet Transportfakturor