Spanska åkerier stämmer oljebolag för otillbörlig prissättning

Det är tredje gången som spanska åkerier stämmer oljebolag med verksamhet i Spanien med anledning av priserna på drivmedel. Fenadsimer, den spanska åkeriorganisationen, har tillkännagivit sin avsikt att lämna in en ny grupptalan mot oljebolag verksamma i Spanien för påstått missbruk med överprissättningen av bränsleförsäljning 2022. Organisationen hävdar att oljebolagen tillägnat sig själva en del av regeringens subventioner avsedda att motverka prisökningar till följd av kriget i Ukraina.

Den kommande rättegång kommer att komplettera de två tidigare anspråken som Fenadsimer lämnade in 2022 och som engagerade ett deltagande från över 5 000 företag och egenföretagare. I dessa fall översteg det yrkade beloppet motsvarande cirka 175 162 svenska kronor per lastbil.

Fenadsimer har i samarbete med sina regionala avdelningar redan påbörjat de nödvändiga förfarandena för att inleda det nya makrokravet mot en majoritet av de oljebolag som är verksamma i Spanien.

Oljebolagen anklagas för att under det senaste året kontinuerligt ha använt sig av metoder för att på konstgjord väg höja bränslepriserna vilket påverkar både professionella konsumenter och privatpersoner negativt. Beteendet har blivit känt som ”oljebolagens kartell”.

Flera expertstudier beställda av Fenadsimer styrker organisationens påståenden. Dessa studier, som ska inkluderas i det kommande anspråket, indikerar att under 2022, som ett resultat av den betydande ökningen av internationella oljepriser orsakad av konflikten i Ukraina, utnyttjade oljebolagen en del av de statliga subventionerna som var avsedda att mildra prisuppgången.

Oljebolagen påstås ha räknat in stödet när de fastställde de slutgiltiga bränslepriserna vilket resulterade i historiska prisökningar. Studierna visar att bränslepriserna i Spanien jämfört med länder utan biståndspolitik, höjdes med upp till motsvarande cirka 7 svenska kronor per liter.

Fenadsimer bjuder nu in åkerier som inte tidigare har anslutit sig till kraven samt de som deltagit i tidigare rättegångar och vill göra anspråk på överprissättning under det senaste året, att ansluta sig till den kommande rättsliga åtgärden. Organisationen framhåller att deltagandet i det nya anspråket är kostnadsfritt och kan ske genom vilken som helst av de regionala avdelningarna.

Den slutgiltiga formuleringen av kravet väntas vara klart i juli. Skriver Trans.info.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-02 09:30
Kategori: Okategoriserade
Taggar: Fenadsimer Oljebolag Priskartell Stämning