Priskartell

Listar alla artiklar taggade med: Priskartell

Spanska åkerier stämmer oljebolag för otillbörlig prissättning

Det är tredje gången som spanska åkerier stämmer oljebolag med verksamhet i Spanien med anledning av priserna på drivmedel. Fenadsimer, den spanska åkeriorganisationen, har tillkännagivit sin avsikt att lämna in en ny grupptalan mot oljebolag verksamma i Spanien för påstått missbruk med överprissättningen av bränsleförsäljning 2022. Organisationen hävdar att oljebolagen tillägnat sig själva en del av regeringens subventioner avsedda att motverka prisökningar till följd av kriget i Ukraina.