Arkivbild. Arkivbild.

Ny global plan lanseras att åtgärda förarbrist

IRU, världens arbetsgivarorganisation för vägtransporter, som representerar mer än 3,5 miljoner vägtransportoperatörer, och ITF, International Transport Workers' Federation, som representerar 18,5 miljoner transporter arbetare, lanserade nyligen en trepunktsplan för att hjälpa till att åtgärda förarbrist.

Det nya tillvägagångssättet syftar till att lindra förarbrist och obalanser på transportmarknaden, säkerställa anständiga arbetsvillkor och standarder för förare som arbetar utanför sitt hemland, och förenkla och genomdriva regler för arbetare och arbetsgivare.

– Förarbristen blir snabbt utom kontroll. Att balansera globalt utbud och efterfrågan på arbetskraft via enkla åtgärder för att underlätta laglig invandring och stoppa exploatering av förare som inte är bosatta i landet är ett sätt att lösa problemet, stödja anständigt arbete och hålla viktiga vägtransporttjänster i rörelse, säger IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto.

– Regeringar, transportarbetsgivare och de multinationella transportkunderna måste arbeta tillsammans med fackföreningar för att bygga anständigt arbete för att få slut på förarbristen, tillägger ITF:s generalsekreterare Stephen Cotton.

– Vägtransporter kommer bara att kunna attrahera och behålla förare om de bygger på samarbete mellan alla intressenter och rättighetsinnehavare för att säkerställa anständigt arbete, grundläggande arbetsrättigheter och genuina sociala skydd.

Planen beskriver åtgärder för FN, nationella regeringar och industrin:

  1. FN och internationella organisationer måste utveckla ett globalt ramverk med tydliga riktlinjer för att skydda förare som inte är bosatta i landet; förbättra förarvillkoren och öka den sociala sammanhållningen; och harmonisera kvalifikationsstandarder och gränsöverskridande erkännande.
  2. Nationella regeringar måste ändra och upprätthålla förfaranden för arbetskraftsinvandring för att skydda förare som inte är bosatta i landet, minska byråkratin för att möjliggöra enklare laglig invandring för nuvarande och potentiella förare; öka erkännandet av tredjelandskvalifikationer genom bilaterala avtal; investera i och öka efterlevnaden av lagar och förordningar för vägtransporter; och subventionera inhemska utbildnings- och integrationsprogram.
  3. Vägtransportoperatörer måste utveckla operativa integrationsprogram för förare som inte är bosatta i landet för att få samma villkor som deras inhemska arbetskraft. och stödja utbildning, kompetenshantering och certifieringsprocesser.

Planen syftar till att bättre balansera nationella arbetskraftspooler – mellan de med överskott och de med underskott av förartalanger – utan att exportera problem från ett land till ett annat. Det bör inte åsidosätta befintliga nationella initiativ eller skada säkerhetsstandarder eller arbetsförhållanden.

Den kroniska globala bristen på professionella lastbils-, buss- och taxichaufförer accelererar och påverkar miljontals vägtransportarbetare, arbetsgivare och tjänster.

Cirka 11 procent av förartjänsterna var obesatta 2022. Med upp till en tredjedel av förarna som går i pension inom de kommande tre åren i många länder, kan obesatta förartjänster mer än fördubblas till 2026. Regeringar, fackföreningar och operatörer driver flera åtgärder, men det är inte tillräckligt.

Andra lösningar inkluderar subventionering av licens- och utbildningskostnader, bygga säkrare parkeringsområden med bättre faciliteter, uppmuntra fler kvinnor och unga till yrket och förbättra behandlingen av förare och förståelsen för yrket.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-30 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen Förarbrist IRU