Logic Link skickar luft – för att öka fyllnadsgraden

Logic Link, en samarbetsplattform för Sveriges åkerier, sätter under vecka 27 fokus på ledig kapacitet. Kampanjen, med namnet "Onödigt mycket luft?", syftar till att öka medvetenheten kring bortslösat lastutrymme som skulle kunna fyllas genom ökat samarbete åkerier emellan.

Det är tuffa tider för landets åkerier. Under 2023 har konkurserna ökat med 31 procent jämfört med 2022. Det ekonomiska läget är hårt pressat, samtidigt som man står inför utmaningen att minska den miljömässiga påverkan med el, biogas och järnväg – en omställning som tar tid och är kostsam. Det skriver Logic Link i ett pressmeddelande.

För att ta pulsen på branschen ordnade Logic Link i maj en temavecka om transportledning, där 20 transportledare intervjuades om nuläget. Många instämmer i den dystra bilden, men är ändå positiva till framtiden. En av de faktorer som de faktiskt kan påverka är fyllnadsgraden, vilken under denna övergång kommer bli än mer viktig.

I intervjuerna framhölls vikten av samarbete mellan åkerier för att förebygga tomma returlass och effektivisera resursanvändningen.

I dagarna har Logic Link skickat ut paket till ett 50-tal åkerier. Med paketen, som består till 95 procent av luft och 5 procent av truckerkeps, vill man framhäva det outnyttjade utrymmet som kan likställas med utebliven vinst. Det är viktigt att notera att dessa paket är skickade med glimten i ögat till befintliga användare som redan har ett stort medvetande om samarbetets betydelse för fulla bilar, menar Logic Link.

Man har även skickat helt tomma paket till högsta ledningen inom företag som Postnord, Schenker och DHL – aktörer som på grund av sin storlek inte kan göra omställningen lika snabbt. Även de måste våga ta klivet och synliggöra de samlade möjligheterna på ett ställe.

– Vi på Logic Link är fast beslutna att driva förändring i Transportsverige och uppmärksamma vikten av samarbete för ökad fyllnadsgrad, säger Linus Trulsson, vd på Logic Link.

– Genom att skicka luft till branschens ledare vill vi öka medvetenheten kring bortslösade resurser som genom samarbete åkerier emellan skulle kunna vändas till minskade utsläpp och ökad lönsamhet för landets åkerier.

Närmare 500 åkerier är idag anslutna till Logic Links plattform där de delar uppdrag och resurser, prognosen är 1 000 åkerier till årsskiftet.
– Ju fler vi kan samla, desto enklare blir det för varje enskilt åkeri att lösa logistikpusslet och optimera sina resurser, säger Linus Trulsson.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-28 15:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Fyllnadsgrad Logic Link Logistik