80 döda i vägtrafiken under årets fem första månader

Under maj månad omkom 24 personer och 1 228 skadades i vägtrafiken. Under årets första fem månader har nu totalt 80 personer omkommit i vägtrafiken, det är 10 fler än samma period året innan. Det visar de preliminära uppgifter som sammanställts av Transportstyrelsen.

Av de 24 som mist livet under maj så färdades hälften i personbil och resterande var oskyddade trafikanter, däribland fem MC-förare. Av de omkomna var 18 män och sex kvinnor. Det är två fler som mist livet i vägtrafiken i år jämfört med samma månad 2022.

Av de som skadades i maj var 187 svårt skadade och 1 041 lindrigt skadade.

6 av de omkomna i maj var 75 år eller äldre. Totalt sett under året är nästan 30 procent av de omkomna i trafiken 75 år eller äldre. Det är den åldersgrupp som är hårdast drabbad under 2023.
– Det kan till exempel handla om sjukdom som är upphov till en olycka, men om sedan krockvåldet är dödligt så räknas personen som död i trafiken, säger Staffan Berge, statistiker på Väg- och järnväg vid Transportstyrelsen.

80 personer har omkommit i vägtrafiken under årets första fem månader. Det är tio fler jämfört med samma period 2022.
– Maj månad bjöd till stora delar på fint väder vilket lockar fram flera olika fordonstyper såsom motorcykel och husbil. Sommarmånaderna är generellt mer olycksdrabbade, så se till att vara uppmärksam och visa hänsyn i trafiken.

Mötesolyckor och singelolyckor med motorfordon är, precis som tidigare år, den vanligaste olyckstypen bland dödsolyckor. Tillsammans står de för 42 av 80 dödsolyckor under årets första månader. Cykel, moped och kategorin övrigt, som domineras av fyrhjulingsolyckor, står tillsammans för 20 döda i trafiken.

Under de senaste tolv månaderna (juni 2022-maj 2023) har 237 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (juni 2021- maj 2022) omkom 220 personer, det innebär en ökning med åtta procent.

Antalet döda de senaste 12 månaderna är lika stort som medelvärdet av samma period de senaste fem åren. Av dessa fem år präglas tre år tydligt av låga dödstal i och med corona-pandemin.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.

Om artikeln

Publicerad: 2023-06-15 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Nollvisionen Statistik Trafikdödade