Skärpta studentflaksregler från 2023. Bild: Adobe Stock. Skärpta studentflaksregler från 2023. Bild: Adobe Stock.

Skärpta studentflaksregler från och med i år

Vid årsskiftet förtydligades reglerna som gör det möjligt att genomföra flakåkning i samband med exempelvis studentfiranden. För att det ska vara tillåtet måste åkningen ske i direkt anslutning till själva arrangemanget.

Normalt är det inte tillåtet att åka med ett fordon och sitta på en plats som inte är inrättad för passagerare att sitta på. Det är inte heller tillåtet att färdas fler i ett fordon än vad det är registrerat för. Men Transportstyrelsen medger undantag från bestämmelserna om det sker i samband med en skolavslutning, karneval eller motsvarande.

Studentflaksåkning har en lång tradition i Sverige och Transportstyrelsen tycker att den ska få finnas kvar.
– Samtidigt är det angeläget att vi minskar risker i så stor utsträckning som det är möjligt. Genom att följa våra regler menar vi att det är rimligt att det finns undantag för enstaka tillfällen. Skolavslutningar är ett exempel. Karnevalståg som vid Stockholm Pride är ett annat, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

För att undantaget ska gälla måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat får man inte vara för många på ett flak så att det kan uppstå någon fara. Det måste finnas skyddsräcken eller motsvarande som hindrar passagerare att falla av och säten eller bänkar ska sitta fast. Passagerarna ska också kunna kontakta föraren direkt om något händer. Används mobiltelefon måste samtalet vara uppkopplat under hela färden. Dessutom är hastighetsgränsen för ekipaget max 20 km/tim.

Transportstyrelsen valde under förra året att se över de regler som möjliggör undantaget. Avsikten var att göra det enklare att bedöma och förstå vad som är ok och vad som inte är det.
– Från och med nu är det bara tillåtet med flakåkning i direkt anslutning till själva skolavslutningen. Det har tidigare funnits problem med att man åkt studentflak långt före och efter tillställningen på ett sätt som inte varit motiverat. Därför har vi nu valt att styra upp och tydliggjort vilka regler som gäller, avslutar Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

För att du som ämnar köra studenter på flak ska kunna göra rätt, finner du hela kravlistan här.

 

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-22 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastbil Studenter Studentflak Studentflakskörning Trafikregler Transportstyrelsen