Genrebild. Genrebild.

Får bärgningsbilar utföra alla sorters transporter?

Bärgningsfordon förknippas oftast med fordonshaverier, trafikolyckor och andra händelser där något måste flyttas, men vi ser dessa fordon ibland även transportera annat gods och då uppstår frågor kring trafiktillstånd. Vi ställde frågor till Transportstyrelsen om bärgningsfordon får utföra exempelvis godstransporter och om företagen måste ha trafiktillstånd.

Vår redaktion får in tips från våra läsare om saker de tycker vi behöver belysa. Ett ämne gäller huruvida en bärgningsbil får åta sig transportuppdrag som inte gäller bärgning och om de då måste ha trafiktillstånd.

Transportstyrelsen säger att det framgår av 1 kap § 2 yrkestrafikförordningen vilka företag som undantas från tillståndsplikten för godstransporter.
– Av punkt 5 framgår att tillståndsförordningen inte omfattas av företag som uteslutande bedriver transporter som endast gäller bärgning av fordon med fordon som är särskilt inrättade för detta ändamål, säger Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens tolkning av lagstiftningen är att bärgning av fordon inte är tillståndspliktigt så länge företaget endast utför sådana transporter.
– Om samma företag även åtar sig andra transportuppdrag som är tillståndspliktiga, som exempelvis transport av en lift, blir hela företagets transportverksamhet tillståndspliktig, säger Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen vill dock poängtera att det är upp till domstolarna att avgöra om en viss typ av verksamhet är tillståndspliktig eller inte och detsamma gäller även när tillståndsplikten träder in för ett företag.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-17 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bärgningsfordon Trafiktillstånd Transportstyrelsen Yrkestrafikförordningen