Klart med ett nytt Transportavtal

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, som ingår i Transportföretagen, har idag tecknat ett nytt Transportavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalet följer märket som industrins parter tecknat med ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent över två år. Transportavtalet omfattar cirka 4 300 företag och cirka 55 000 anställda inom åkeri- och terminalföretag.
Transportarbetareförbundet säger i ett pressmeddelande att avtalet innebär löneökningar upp till 9,1 procent (för terminalanställda) fördelat på två år.

– Den höga nivån i avtalet följer industrins märke och löper på två år, vilket visar att vi tar ansvar för den svenska lönemodellen i ett osäkert ekonomiskt läge. Det har varit tuffa förhandlingar där båda parter har fått ge och ta. Avtalet innebär utmaningar för många företag i branschen som redan kämpar med höga omkostnader. Men vi har nu nått en balanserad överenskommelse som ger oss goda förutsättningar att jobba vidare för att transportbranschen ska bli ännu mer konkurrenskraftig, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Överenskommelsen innebär bland annat att det blivit en större lönedifferentiering på avtalsområdet mellan förare med olika behörighet och att det nu finns en möjlighet att utifrån en fast kompensation och utan lokal överenskommelse arbeta nattetid.

Parterna är även överens om ett gemensamt initiativ för att motverka kriminalitet och främja konkurrensneutralitet. Tillsammans ska man utreda hur företag som tar ansvar och betalar sina skatter och avgifter kan lyftas fram och även underlätta för transportköpare och varuägare att ta sitt beställaransvar. Arbetet startar med en arbetsgrupp och båda parter är måna om att nå resultat.

– Våra medlemmar betalar kollektivavtalsenliga löner, moms och skatter och det måste löna sig. Internationell konkurrens och en snabb grön omställning gör det viktigare än någonsin att seriösa företag kan stärka sin konkurrenskraft. Nu har vi ett initiativ där branschen, fack och arbetsgivare, står enade, vilket gör oss starkare i denna fråga, säger Marcus Dahlsten.

Stridsviljan bland landets transportarbetare har varit hög. Det har bland annat talats om strejk, inte minst har det låtit så på sociala medier.
– Jag kan förstå att det finns medlemmar som hellre hade sett oss gå ut i konflikt men frågan är vad vi hade vi vunnit? Vi i förhandlingsdelegationen och förbundsstyrelsen tycker att det är ett rimligt avtal som vi har fått till och vi trodde inte att en konflikt hade gett oss mer, säger Tommy Wreeth, förbundsordförande Transport, till tidningen Transportarbetaren.

Transportarbetareförbundet förklarar i ett pressmeddelande att avtalet innebär löneökningar upp till 9,1 procent fördelat på två år. Löneökningarna fördelas i lönetariffer där ökningarna varierar beroende på anställningsår i branschen. Lönerna höjs från och med den 1 april 2023 och därefter görs nästa höjning 1 april 2024.

– Avtalet innebär löneökningar som passar vårt avtal och som är bra för transportsektorn. Vi har visat att Transport vågar, försöker och kan in i det sista för att göra det bästa för medlemmarna, även i svåra tider. Sista budet som vi fick från arbetsgivarna var för bra för att ta till stridsåtgärder. Min bedömning är att avtalet är det bästa som går att få sett utifrån förutsättningarna i årets avtalsrörelse, säger Tommy Wreeth.

Inom åkerisektorn får majoriteten av Transports medlemmar en löneökning med 4,9 procent år ett och 3,6 procent år två. I terminalsektorn får majoriteten en höjning med mellan 4,4–5,3 procent år ett och 3,5–3,8 procent år två.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-06 14:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Biltrafikens Arbetsgivareförbund Löneavtal Transportarbetareförbundet Transportföretagen