Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Blygsamma satsningar på transportsektorn i vårändringsbudgeten

I dag överlämnade regeringen vårändringsbudgeten för 2023. Den innehåller inga nya satsningar på transport- och infrastruktur. Transportföretagen välkomnar däremot satsningarna på yrkesvux för att möta den kompetensbrist som råder inom transportsektorn.

Regeringen ökar anslagen för att intensifiera näringslivets klimatomställning med 11 miljoner kronor. Transportnäringen har länge fokuserat på och tagit ledartröjan i den gröna omställningen som just nu pågår. Flaskhalsen har legat i statens senfärdighet. Transportföretagen ser att regeringen måste göra mer och ser fram emot att fortsätta ha en tät dialog med regeringen angående kommande klimathandlinsplan och satsningar kopplade till den.

Regeringen behöver göra mer för att underlätta den gröna omställningen inom transportsektorn.
– Det behövs ett ökat fokus på elektrifieringen och laddinfrastruktur. Det skulle vara bra både för transportsektorn och samhället i stort. Den klimathandlingsplan som regeringen presenterar i höst kommer därför bli viktig för transportsektorn och våra företag. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen för att kunna få till långsiktiga spelregler för transportsektorn, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

I vårändringsbudgeten satsar regeringen 719 miljoner kronor ytterligare på yrkesutbildning för vuxna. Totalt innebär det cirka 8 000 nya utbildningsplatser. Det är ett viktigt besked för att mota tillbaka arbetslösheten som förväntas växa under året. När regeringen presenterade satsningen betonade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att det är viktigt med en tät dialog med i näringslivet.

Detta välkomnas av Transportföretagen.
– Vi välkomnar regeringens satsning på fler utbildningsplatser som delvis kan möta den kompetensbrist som finns inom transportsektorn, säger Marcus Dahlsten.

Historiskt har fördelningen inom vuxenutbildningen riktats mot den offentliga sektorn, men regeringen får inte glömma bort transportsektorn, anser Dahlsten.
– Inom branschen behöver vi anställa 150 000 nya personer fram till 2035. Nu ser vi fram emot att fortsätta ha en dialog med regeringen för att de nya utbildningsplatserna riktas mot kompetensbristen och dit jobben finns. Inom transportsektorn handlar det bland annat om lastbils- och busschaufförer, men också om ny kompetens för att möta den gröna omställningen, säger Marcus Dahlsten.

I vårändringsbudgeten konstaterar regeringen att den höga inflationen slår mot kommuner och regioner eftersom kostnaderna ökar mer än intäkterna. Detta är något som Sveriges Bussföretag, medlem i Transportföretagen, och dess andra medlemmar kan vittna om. Det kommer få stora konsekvenser på utbudet av kollektivtrafik om inte förstärkningar sätts in från staten.

I tider med hög inflation och kostnadsökningar är det särskilt den grupp som använder kollektivtrafiken som drabbas hårdast. Att bibehålla ett attraktivt utbud av kollektivtrafik till överkomliga priser är nödvändigt om kollektivtrafiken ska fortsätta vara en grön motor i transportsektorns omställning.

Sveriges Bussföretag ser därför fram emot att regeringen återkommer med besked om förstärkningar till regionerna i budgetpropositionen för 2024. Branschen har enats om att 4 av 10 resor ska vara kollektiva 2030. En ökad marknadsandel för kollektivtrafiken är ett verktyg för att nå samhällets transport- och klimatpolitiska mål.
– Men i spåren av det stålbad som pandemin innebar behöver kollektivtrafiken stöd för att kunna välkomna de resenärer som nu återvänder och de som tillkommer, säger Marcus Dahlsten i en avslutande kommentar.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-17 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bussbranschen Inflation Transportföretagen Transportsektorn Vårändringsbudget 2023 Yrkesvux