Så drabbade brottsligheten dig under 2022

Antalet anmälda dieselstölder fördubblades

Under 2022 ökade antalet stöld- och tillgreppsbrott med en procent jämfört med 2021. En kategori som ökat markant under senare år är stölder av katalysatorer. Antalet stölder av diesel har mer än dubblerats under 2022 jämfört med 2021. Av de personbilar som efterlystes under året var det 26 procent som inte återfanns, en ökning med två procentenheter jämfört med 2021. Detta framgår i rapporten om försäkringsrelaterad brottslighet som Larmtjänst idag publicerar.

Varje år reglerar de svenska skadeförsäkringsbolagen mer än 3 miljoner skador och betalar ut 70 miljarder kronor i ersättning till försäkringstagarna. Branschen jobbar aktivt för att motverka försäkringsrelaterade brottsligheten i syfte att värna om försäkringskollektivet.

Försäkringsrelaterad brottslighet är all den brottslighet som drabbar försäkringsbranschen. Det rör sig främst om stölder, bedrägerier, skadegörelse och anlagda bränder.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet ökade antalet polisanmälda stöld- och tillgreppsbrott med en procent under 2022 jämfört med föregående år. Däremot minskade antalet bostadsinbrott med 12 procent. Under 2022 anmäldes totalt 10 970 bostadsinbrott i Sverige.

Mycket av stöldgodset försvinner utanför våra gränser. Enligt en uträkning av Svensk Försäkring försvinner 30–40 procent utomlands av det som stjäls vid inbrott, stöld, rån och överfall. Det motsvarar ett värde på cirka 250–400 miljoner kronor. 70–90 procent av båt- och båtmotorstölder försvinner utomlands, vilket motsvarar ett värde på omkring 160–200 miljoner kronor.

Tabellen visar statistik från Svensk Försäkring för 2020.

Under 2022 har 161 entreprenadmaskiner och redskap blivit efterlysta. Det är en minskning med 21 procent jämfört med 2021. Under fjärde kvartalet ökade dock antalet efterlysta entreprenadmaskiner och redskap rejält, en ökning Larmtjänst tror kommer att fortsätta ett tag framöver då det finns en stor efterfrågan av maskiner ute i Europa.

Under 2022 efterlystes 6 064 personbilar, en minskning med sex procent jämfört med föregående år. Även om antalet efterlysta bilar har minskat så ökar andelen bilar som inte återfinns för varje år.

Under 2022 var det 26 procent av de efterlysta bilarna som inte hade återfunnits efter årets slut, vilket kan jämföras med 24 procent under 2021.

Under året polisanmäldes 1153 båtmotorstölder i Sverige. Det är en minskning med 25 procent jämfört med samma period 2021. Stölderna minskade i nästan alla polisregioner.
– Båtsamverkan är en förklaring till antalet minskade stölder. Båtsamverkan startades upp för tio år sedan och används idag som en brottsförebyggande metod i alla polisregioner, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Stölder av katalysatorer har fortsatt öka och under 2022 ökade stölderna med två procent jämfört med året innan. Stölderna sker för att komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorerna och under senare år har råvarupriset på Rodium och Palladium gått upp kraftigt.

Under 2022 anmäldes 1 014 transportstölder, vilket är färre antal stölder jämfört med året innan då det anmäldes 1 316 stölder.

Antalet stölder av diesel har däremot ökat under 2022. Under året anmäldes 3 732 stölder av diesel ur fordonstank, vilket kan jämföras med år 2021 då det anmäldes 1 839 stölder av diesel ur fordonstank. Detta, menar Larmtjänst, beror troligtvis på två faktorer; dels att antalet stölder under 2021 var på en ovanligt låg nivå till följd av pandemin, dels att priset på diesel ökat kraftigt under 2022 sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Diagrammet visar antalet polisanmälda dieselstölder. Källa: Polisen

Ta del av rapporten genom att klicka här! (pdf)

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-07 08:35
Kategori: Nyheter
Taggar: BRÅ Brott Brottsförebyggande rådet Kriminalitet Larmtjänst Statistik