MRF:s styrelse för Tunga fordon väljer att ligga kvar på en prognos om 5 500 fordon med en andel på 8 procent elfordon för 2023 års leveranser. MRF:s styrelse för Tunga fordon väljer att ligga kvar på en prognos om 5 500 fordon med en andel på 8 procent elfordon för 2023 års leveranser.

MRF: Fortsatta stabila förväntningar för tunga fordon

Styrelsen i MRF Tunga fordon har haft möte och diskuterat marknadsläget i rådande ekonomiskt läge och omvärldssituation. Effekterna av lågkonjunktur och svag krona på interna transporter och därmed försäljning av tunga fordon slår väldigt olika beroende på bransch. Exportindustrier har fördel av låg kronkurs emedan en del branscher stannar upp.

Även om det syns förbättringar i leveranserna från tillverkarna, lider branschen fortfarande av en del ryckighet vilket ger effekter i påbyggarled som har svårt att planera som i sin tur påverkar möjligheterna för leverans.
– Men vi ser ändå en positiv leveranstakt där vi ser att våra el-lastbilar får prioritet i leveranserna, säger Tomas Engsund, ordförande MRF Tunga styrelsen.

– Detta gör att vi väljer att ligga kvar på en prognos om 5 500 fordon med en andel på 8 procent elfordon för 2023 års leveranser.

MRF menar att det är glädjande att regeringen har beslutat att omfördela en del resurser till att tidigarelägga en del större infrastrukturprojekt som då stärker bland annat bygg och anläggning som annars är vikande. Men mer måste göras, inte minst i form av investeringar i laddmöjligheter och modern väginfrastruktur.
– Vi måste komma ihåg att resor och transporter inte är någon lyx, utan en grundförutsättning för att samhället ska fungera, säger Tommy Letzén, vd MRF.

– Varorna måste komma fram i tid och människor måste kunna ta sig till jobbet med buss om det finns en utbredd kollektivtrafik, eller med bil när det behövs.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-31 11:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering MRF