Foto: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben Foto: Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

Från DB Schenker till DB Cargo

Den tidigare DB Schenker-ägda enheten Full Load Solutions har sedan januari 2023 tagit klivet över till DB Cargo’s organisation. Genom detta blir DB Cargo en stark aktör på den svenska marknaden för godstransport. Man erbjuder konkurrenskraftiga och hållbara transportlösningar i Sverige, Europa samt till och från Kina.

DB Cargo skriver i ett pressmeddelanden att man har som mål att erbjuda sina kunder en komplett logistiklösning och att integreringen av Full Load Solutions är ett viktigt steg i den riktningen.

Genom att kombinera Full Load Solutions breda erfarenhet inom inrikes och internationell speditionsverksamhet med DB Cargo’s internationella järnvägsnätverk och kapacitet, kommer företaget kunna erbjuda sina kunder ännu mer omfattande transportlösningar och bättre service.

DB Cargo Full Load Solutions arbetar i huvudsak med transport av hellaster genom olika typer av järnvägsupplägg. De erbjuder en rad olika logistiktjänster, transport av varor lastade i järnvägsvagnar, containrar och trailers men även bulk- och specialtransporter.

Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden. Foto: DB Cargo

– Flytten till DB Cargo har varit ett naturligt steg för oss, vår verksamhet är inriktad på järnvägsbaserade och hållbara transportlösningar, säger Jerry Lindestam, Head of Full Load Solutions Sweden.

Med sitt fokus på hållbarhet prioriterar DB Cargo användning av miljövänliga och effektiva logistiklösningar för att minska miljöpåverkan. Genom att transportera godset i så stor utsträckning som möjligt på järnväg reduceras koldioxidutsläppet med upp till 80% jämfört med transport enbart på väg. De samarbetar med sina kunder för att hitta hållbara lösningar för kundens specifika behov och därmed minska miljöpåverkan.

– Man behöver inte uppfinna nya transportlösningar för att minska miljöpåverkan. Det finns redan ett alternativ och det är att sätta godset på järnväg, menar Jerry Lindestam.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-30 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: DB Cargo DB Schenker Företagsnyheter