Förvirrande domstolsbeslut om förarlöner i Belgien och Nederländerna

I två rättegångar om social dumpning inom väggodstransporter har domstolar i Nederländerna och Belgien dömt olika inom bara några dagar.

I Haag beslutade High Council, den högsta domstolen i Nederländerna, att transportföretaget Silo Tank Kft, som nu ägs av Van den Bosch, helt enligt lagen betalade ungerska lastbilschaufförer ungerska löner för deras arbete i Nederländerna mellan 2007 och 2012.

I Brygge, Belgien, däremot har det litauiska transportföretaget Arijus ålagts att betala sina östeuropeiska chaufförer belgiska löner för deras arbete i Belgien och Nederländerna.

Transportföretaget Arijus var måltavla för belgiska och holländska kontrollmyndigheter 2020. Företaget anklagades för att ha brutit mot cabotagereglerna när de transporterade containrar mellan hamnarna i Antwerpen och Rotterdam.

Anklagelserna omfattade bland annat bristande efterlevnad av vilotidsreglerna och underbetalning av löner gällande ukrainska och vitryska förare.

Domarna följde inte åtalet på alla punkter, utan ålade Arijus att betala förarna mellan 2 569 euro (nästan 29 000 svenska kronor) och 69 201 euro (drygt 773 000 svenska kronor) i ersättning.

Dessutom dömdes Arijus Ramonas, grundare och vd för Arijus, till sex månaders skyddstillsyn. Enligt belgiska och holländska medier ska han vara en tidigare litauisk biträdande transportminister.

Den holländska domstolens beslut är ännu en vändpunkt i den rättegång som FNV-facket för på uppdrag av ungerska lastbilschaufförer mot Van den Bosch. 2017 beslutade en domstol i staden ’s-Hertogenbosch att förarna inte hade rätt till holländska löner .

År 2018 upphävde Högsta rådet domen och fallet måste prövas på nytt av en domstol i Arnhem-Leeuwarden. År 2021 beslutade domarna där att holländska löner måste betalas. Denna dom har nu upphävts. En domstol i Amsterdam ska behandla fallet igen.

– Å ena sidan visar domen att vi agerade korrekt och att förarna alltid belönades ordentligt, kommenterade Rico Daandels, vd för Van den Bosch.

– Å andra sidan visar domen också hur komplex frågan om rätt ersättning till lastbilsförare är. Inte bara i det här enskilda fallet, utan i hela godstransportsektorn.

FNV-facket å sin sida är övertygat om att nästa domstol kommer att döma igen om förarnas rätt till holländska löner ”med ett bättre resonemang”.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-23 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Belgien Förarlöner Nederländerna Rättsfall