Denna skolskjutstaxi har inte ens en skolskjutsskylt monterad. Foto: Proffs/arkiv. Denna skolskjutstaxi har inte ens en skolskjutsskylt monterad. Foto: Proffs/arkiv.

Efter PROFFS artiklar: KTF utvecklar egna processer för att kvalitetssäkra skolskjutsar

Det ställs höga krav på den som är yrkeschaufför och kör i yrkesmässig trafik och det är bra och kanske ännu viktigare när det handlar om transport av människor och barn. Trots upprepade brister som anmälts, menar Kollektivförvaltningen i Region Västmanland att man har bra rutiner för uppföljningen av kontrakterade transportörer.

Nyligen berättade vi om skolskjutsar som hämtar fel barn, har obältade barn i taxin, har egna kompisar med sig vid körning och på flera sätt återkommande bryter mot skolskjutsförordningen. Fallet med Kalle leder till att närstående, inte för första gången, tar kontakt med avvikelsesamordnaren på kollektivtrafikförvaltningen (KTF).

Det fall vi i vår tidigare artikel beskriver landar till slut i en ursäkt från KTF och att man konstaterar att chaufförens redogörelse för händelsen inte är densamma som Kalles. Kalles närstående berättar för oss att Kalles och andra barns transporter ständigt kringgärdas av brister och överträdelser mot regelverk.
– Hur kan denna situation ens få uppstå? Föraren har ju gjort så att fel Kalle missar sin riktiga taxi. Den taxin hade redan åkt i tron att hans Kalle inte dykt upp. Hur kan man bara lämna av ett barn med funktionsvariation vid vägen utan att se till att en taxi eller anhörig kommer och hämtar honom, frågar sig Kalles närstående.

Vi kontaktar KTF och det är Krister Mandorff, enhetschef på VL Kontaktcenter i Region Västmanland, som svarar på våra frågor. Hur ofta gör ni uppföljningar av upphandlade transporter?
– KTF har avtal med ett antal transportföretag som utför resor inom den särskilda persontransporten. I avtalet regleras vilka åtaganden som varje bolag har. Varje avvikelse eller klagomål som inkommer hanteras enligt en noggrant dokumenterad process där det utförande bolaget får ta del av kundens rapportering. KTF följer upp att svar från bolaget inkommer och kontaktar sedan kunden (om kunden så önskar). I fall som innehåller brottsmisstanke uppmanas kunden att göra en polisanmälan, svarar Mandorff.

Utöver uppföljningsprocessen genomförs också driftmöten med varje bolag fyra gånger per år där särskilt fokus läggs på utförandet av transporterna, kvalitetsaspekter, utbildning och bemötande.
– Vid de tillfällena går man också igenom periodens hanterade klagomål för att säkerställa att man vidtagit åtgärder för att komma till rätta med eventuella systematiska brister. I förekommande fall används också viten, säger Mandorff.

I avtalet ställs krav på att bolaget även ska följa skolskjutsförordningen, men just denna har Västerås yrkestrafikgrupp sett otaliga exempel på att den inte följs. Kontrollerna har varit nedslående säger bilinspektör Jonas Nordin.
– Få använder utrustningen rätt. Man struntar i att fälla upp skolskjutsskylten, en del har inte ens skylt monterad, säger Nordin.
Två kontrolltillfällen leder till att förarna och deras arbetsgivare i fyra fall rapporteras för brott mot skolskjutsförordningen. Förarna vet vad som gäller och erkänner brott och två av tillståndshavarna Nordin talar med känner också till regelverket, men förstår inte hur det kan vara deras fel när chaufförerna, som har taxilegitimation, gör fel.

När polisen rapporterat ett taxibolag, får KTF ingen information om det. Vore det bra om ni har kontakt med yrkestrafikgruppen?
– Vi arbetar aktivt med att säkerställa bra metoder för uppföljning av bolagens service och leverans och har full tilltro till våra anställda. Därför ser vi inget behov av att samarbeta med externa parter som Västerås yrkestrafikgrupp i det här avseendet, säger Mandorff.

Inkluderar KTF:s uppföljningar även att man någon gång på plats iakttar verksamheten när barnen hämtas?
– Före pandemin gjordes olika typer av kontroller ute i trafiken. Vi planerar att återinföra kontrollerna och arbetar just nu med att utveckla hur det ska gå till. De upphandlade transportbolagen genomför även själva kontroller av sina förare, säger Mandorff.

Hur många gånger kan KTF be om ursäkt för incidenter/händelser innan ni ”går till botten” med ett bolags kompetens?
– Varje avvikelse som sker är ett misslyckande. För att minska avvikelserna så mycket som bara möjligt för vi kontinuerlig dialog med transportbolagen. Om avtal eller regelverk inte följs sker åtgärder i form av exempelvis avtalsvarningar eller avstängning av förare, avslutar Krister Mandorff och tillägger att deras fokus just nu är att utveckla egna processer för bättre kvalitet och avtalsuppföljning.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-14 15:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Kollektivtrafikföraltningen KTF Polis Skolskjuts Skolskjutsförordningen Taxi Taxibolag