EU-domstolens beslut att den svenska skattebefrielsen på biogas har fått Sandahls Logistik i Värnamo att byta strategi i satsningen på fossilfrihet efter att ha beställt 120 nya lastbilar från Volvo och Scania med biogasmotorer. Foto: Sandahls Logistik EU-domstolens beslut att den svenska skattebefrielsen på biogas har fått Sandahls Logistik i Värnamo att byta strategi i satsningen på fossilfrihet efter att ha beställt 120 nya lastbilar från Volvo och Scania med biogasmotorer. Foto: Sandahls Logistik

Efter biogasfloppen: Sandahls åkeri byter strategi men inte målsättning

Det familjen ägda åkeriet och koncernen Sandahls Logistik, med huvudkontor i Värnamo, har en beställning på 120 lastbilar med biogasmotorer från Volvo och Scania, varav ungefär hälften har levererats. Detta skulle vara en del av satsningen på att vara fossilfria 2025-2026, men den hastigt slopade skattebefrielsen på biogas gör nu att Sandahls byter strategi.

– Vi har fortfarande siktet inställt på att vara fossilfria 2025-2026, men vi måste nu försöka annan väg delvis. Beställningen på de resterande 60 lastbilarna står kvar, men när det gäller andra fordon måste vi hitta en annan väg. Ellastbilar är ju inte tänkbara på våra rutter mellan Helsingborg och Luleå i dagsläget åtminstone, men däremot där vi har lokala och regionala distributionskörningar, säger hållbarhetschefen Mattias Svensson.

– Vi vill samtidigt inte tappa tempo i vårt omställningsarbete så vi tittar på elbilar också i andra dela arv vår verksamhet som inom entreprenadverksamheten där det skulle fungera utmärkt att använda elbilar för sopbilkörning som ju är lokal, tillägger Mattias.

Sandahls Logistik har tillsammans med andra företag inom transportnäringen drivit frågan för att belysa vikten av fortsatt skattebefrielse för att takten för omställningen till fossilfria transporter ska kunna fortgå.

Regeringen driver även framöver frågan mot EU-kommissionen för ett fortsatt godkännande.
– Men då detta är en statlig pålaga utanför vår kontroll tvingas vi därför kompensera för denna kostnadsökning genom en extra justering av drivmedelstillägget med 0,4 procent så att nytt drivmedelstillägg per den 20 mars 2023 blir således 4,0 procent. Förändringen är ju helt utanför vår kontroll.

Sandahls Logistik har 220 lastbilar, varav 150 euro-6, 200 trailers, 150 släp och 400 lösflak.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-22 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Energiskatt Sandahls Logistik