Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Att skrota bilar i förtid inte optimalt enligt ny studie

IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har i ett forskningsprojekt studerat fördelar och nackdelar med en snabbare utskrotning av personbilar i Sverige. Enligt studien är det inte motiverat att subventionera förtida utskrotning av miljö- och trafiksäkerhetsskäl.

– Enligt våra beräkningar är det inte lämpligt att införa en skrotningspremie i Sverige. Vi har räknat på olika scenarier där en genomsnittlig bensinbil eller diesel skrotas ut i förtid och byts till elbil, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Beräkningarna visar att det finns fördelar med att skrota ut bilar i förtid, men också betydande kostnader. Bland fördelarna märks säkrare trafik och lägre klimatutsläpp. Nackdelen är ett ökat behov av värdefulla material om fler bilar skrotas och nya måste tillverkas.

I studien har man tittat på ett antal värdefulla metaller i elbilar, bland annat litium och kobolt.
– I våra beräkningar utgår vi från att EU kommer införa strängare krav på återanvändning och återvinning av bilar och komponenter. Vi har också gjort bedömningar av framtida utveckling av batterier, säger Klas Hedvall på Chalmers Industriteknik.

Materialen som ingår i bilar är uppbundna under flera decennier innan bilarna skrotas. Elbilars batterier kan dessutom komma att användas i andra tillämpningar som till exempel energilager många år därefter.
– Det är positivt att produkter återanvänds, men det förlänger cirkulationstiden. Dessutom är graden av återanvändning av material i fordon relativt låg om man betraktar systemet som helhet. Effekten av en förtida utskrotning skulle bli ett ökat behov av material, och i slutänden högre förluster av värdefulla ämnen, säger Klas Hedvall.

– Samtidigt är elektrifieringen nödvändig, betonar Klas Hedvall. Vi rekommenderar alla bilköpare att välja eldrivna fordon när de passar för behoven.

När för- och nackdelar vägs samman landar studien i slutsatsen att det inte är önskvärt med en snabbare utskrotning med tanke på kostnaderna. I ett EU-perspektiv är det också osäkert om en förtida utskrotning i ett enskilt EU-land skulle påverka de samlade utsläppen av klimatgaser inom EU.

EU kommer dessutom ställa nya krav på utsläpp från bilar och drivmedel och utsläppshandeln med växthusgaser förstärks.
– Det är svårt att väga samman nyttor och kostnader för olika miljöeffekter, användning av material samt olycksrisker. Samtidigt behöver man försöka väga samman olika samhällsintressen. Det som studien framförallt visar är hur viktigt det är att styra bilinköpen från politiskt håll. När bilar väl satts på marknaden är de kvar i decennier och svåra att avveckla i förtid, säger Mats-Ola Larsson.

Ladda ner rapporten: Bilars optimala livslängd

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-13 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Klimatfrågor Miljö Skrotningspremie