Trafikpolis Patrik Assarssons uppgift för dagen är att kontrollera ADR-transporter. Här inväntar han nästa "orangeskyltade" lastbil på E6 vid Helsingborg. Foto: Göran Rosengren Trafikpolis Patrik Assarssons uppgift för dagen är att kontrollera ADR-transporter. Här inväntar han nästa "orangeskyltade" lastbil på E6 vid Helsingborg. Foto: Göran Rosengren

Yrkestrafikvecka eller inte – kontrollverksamheten rullar på som vanligt

Yrkestrafikvecka. Dagspressen lyfter begreppet som om det vore något exceptionellt. Polismyndighetens pressmeddelande ifrågasätts sällan eller aldrig – men rubriker blir det – och det är så klart syftet från avsändaren. Men att trafikpolisens kontroller behövs, kan knappast ifrågasättas.

Proffs besöker under veckan kontrollplatsen vid Långeberga på E6 strax utanför Helsingborg. Vi gör det inte för att det är ”yrkestrafikvecka”, vi gör det allt som oftast eftersom trafikpolisens verksamhet betyder mycket för den seriösa transportnäringen. Vi har förstått det, du som läser har förstått det – men dessvärre allt för få andra.

I en av polisens bussar sitter trafikpolisen Jesper och hans kollega, bilinspektör Daniel.
– Yrkestrafikvecka. Vi blev så överraskade och förvånade, säger Jesper och skrattar.

På kontrollplatsen märks ingen större skillnad. Ingen alls, för att vara helt uppriktig.
– Här rullar det på som det brukar. Vi har inte fått några direktiv som avviker från årets övriga dagar, säger Daniel luttrat.

Utanför rullar ekipagen in och ut i en strid ström. Vissa stannar längre än andra. En del får betala böter och/eller sanktionsavgifter, andra får rätta till en eventuellt bristfällig lastsäkring. Några kör vidare med erfarenheten av att ha blivit stoppade och kontrollerade. Som Sven Engvall, till exempel.

Sven kör tankbil med farligt gods för Samat och har nyss blivit stoppad av trafikpolis Patrik Assarsson.
– Det är nog mellan ett halvår och ett år sedan senast jag stoppades. Jag kan tycka att det hade behövts fler trafikpoliser och fler kontroller, säger han bestämt.

Sven har koll på vad han pysslar med. Rutinerat plockar han fram alla dokument som rör godset i tankarna och Patrik tar dem med sig in i polisbussen för att kolla så att allt är i sin ordning. Under tiden fortsätter Sven Engvall att plocka ut och rada upp all utrustning som krävs för transporten.

När Patrik återvänder går resten av kontrollen snabbt. Sven svarar på Patriks frågor innan Patrik ens har hunnit ställa dem.

Sven Engvall har kört tankbil sedan 1994. Han svarade på Patrik Assarssons frågor innan Patrik ens hade hunnit ställa dem.

Inte alla kontroller går så här smidigt, det kan Proffs intyga. Men många chaufförer är riktiga yrkesmän – som Sven.

Sven berättar att han har kört tankbil sedan 1994 och det blir tydligt att han är bekymrad över utvecklingen vad gäller rattfyllor – inte minst drograttfyllorna.
– Det är ju illa nog att köra nykter numera, säger han och skrattar.

Bredvid Sven och hans ekipage står ett danskt ekipage. Den danske chauffören hör vårt samtal och berättar att i Danmark kan polisen göra slumpmässiga kontroller för att kontrollera även drograttfyllor. Han blir förvånad över att det inte sker rutinmässigt i Sverige.
– Man stoppar in en sticka i munnen och sedan är det klart. Inte konstigare än att blåsa i en alkomätare, förklarar han.

Efter bara några minuter har såväl Sven som hans danska kollega lämnat kontrollplatsen. Men lika bra gick det inte för vissa andra.
– Det har varit allt från kör- och vilotidsbrott och hastighetsöverträdelser till överlaster och fordonsbrister, berättar trafikpolis Farid Johansson.

Ett av de överlastade ekipagen handlade om en maskintransport.
– Föraren hade lastat en grävmaskin men ställt den lite snett på trailern så transporten blev bredare än vad den behövde vara. Den saknade bred last-skyltar så jag tog in den för vidare kontroll, tillägger han.


Med cirka 30 ton
på trailerns trippelaxel blev det stopp. Och dyrt.
– Det slutade med strax under 30 000 kronor i böter och avgifter, summerar Farid och tillägger att en annan, lämpligare dragbil fick komma till undsättning så att maskinen kunde flyttas fram på trailern.

Klampen åkte på i väntan på en för transportuppdraget lämpligare dragbil.

Veckovila i hytten är en annan vanligt förekommande anledning till böter och sanktionsavgifter. Daniel och hans kollega stoppade till exempel ett ekipage vars förare rapporterades för att ha hållit den ordinarie veckovilan i sin lastbil.

Artiklar såväl i internationell som i svensk fackpress har dock förvirrat transportörerna och en del transportörer lever numera i tron att ”inga bevis för övernattningar under ordinarie veckovilor behöver uppvisas”. Mer fel än så kan det knappast bli.
– Det blev många samtal med såväl åkeriet som med deras juridiska ombud både från utlandet och från Sverige, berättar Daniel.

Under tiden ärendet ”debatteras”, står dragbilen klampad.

Efter att åkeriets svenska ombud ringt upp Daniel var ärendet snart avslutat och åkeriet betalar sanktionsavgiften på 20 000 kronor. Daniel hänvisade ombudet till Svensk författningssamling, SFS 2021:310, där det står att ”Bevis på att kostnaderna för inkvartering utanför fordonet har betalats av transportföretaget i enlighet med artikel 8.8 andra stycket i förordning (EG) nr 561/2006 ska bevaras i minst ett år och ska på begäran göras tillgängliga för behörig kontrolltjänsteman.
– Chauffören behöver förvisso inte visa upp några hotellkvitton eller andra bevis, men det behöver åkeriet, summerar Daniel.

Utdrag ur SFS 2021:310.

Vi lämnar kontrollplatsen. När den här artikeln publiceras har ”yrkestrafikveckan” avslutats. Men det märks inte. Kontrollverksamheten fortsätter som vanligt…

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-23 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Helsingborg Trafikpolisen Yrkestrafikvecka