Pragmatism i EU-regler för CO₂-utsläpp för tunga fordon

I EU:s uppdaterade regler för CO₂-utsläpp för tunga fordon syns viss pragmatism, men frågor om lönsamhet kvarstår. IRU har välkomnat många aspekter av EU-kommissionens föreslagna regler om CO2-standarder för tunga fordon, men det finns fortfarande öppna farhågor om fordonsteknologiska restriktioner. IRU efterlyser än mer pragmatism från lagstiftare i den kommande lagstiftningsprocessen.

EU-kommissionen har igår föreslagit ändringar av CO₂-standarderna för tunga fordon som innebär att man föreslår ett 100 procentmål för försäljning av nollutsläppsbussar från 2030 och ett 90 procentmål för andra tunga fordon (lastbilar och turistbussar) i etapper närmare 2040.

Förslaget innebär en välkommen förändring jämfört med nuvarande regler och kommissionens senaste traditionella tänkande när det gäller koldioxidutsläpp från kommersiella transporter.

IRU EU Advocacy Director Raluca Marian säger: ”Genom att acceptera kontinuiteten i förbränningsmotorn för tunga fordon, menar Marian att EU-kommissionen har gjort en positiv vändning när det gäller att se de grundläggande skillnaderna i teknik mellan dessa fordon och bilar. ”Den viktiga roll som tunga fordon spelar för EU:s ekonomi och dess medborgare bör ligga i framkant på alla lagstiftares agenda i kommande diskussioner”, säger hon.

Kommissionens förslag om ett 90-procentsmål är en bättre utgångspunkt för lagstiftarnas diskussioner jämfört med ett 100-procentsmål. Lagstiftarna måste dock se till att det slutliga tillvägagångssättet ger koldioxidneutrala bränslen en verklig chans att finnas kvar på marknaden.

Oavsett ursprung har CO₂-neutrala bränslen en väsentlig sak gemensamt – att när de förbränns frigör de i stort sett samma mängd CO₂ som absorberades från atmosfären under produktionen, vilket kompenserar för CO₂-utsläppen, menar Marian.

Trots att det i lika hög grad bidrar till att uppnå koldioxidneutralitet, ger kommissionens förslag endast för 10 % av nya fordon som säljs efter 2040 möjligheten att använda dessa bränslen”, säger Raluca Marian.

Det finns 7 miljoner tunga fordon på EU:s vägar idag. ”Om vi ​​som bransch bara kan räkna med en mycket liten andel av nyförsäljningen av fordon baserade på förbränning, kan man tvivla på om att detta kommer att vara ett verkligt och praktiskt alternativ för oss”, säger Marian.

Sammanfattningsvis säger Raluca Marian: ”Kommissionens förslag uppskattas för att stödja minskningen av koldioxidutsläppen från vägtransporter, men det är bara ett nödvändigt första steg och fler saker måste övervägas bättre av lagstiftarna för att uppnå optimala resultat.”

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-15 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2-utsläpp IRU Klimatomställning Raluca Marian. EU-kommissionen Utsläpp från tunga transporter Utsläppskrav