Patrik Danielsson, Polisens nationella huvudskyddsombud. Foto: Stefan Jönsson/Göran Rosengren, montage Patrik Danielsson, Polisens nationella huvudskyddsombud. Foto: Stefan Jönsson/Göran Rosengren, montage

Polisen riskerar böter om man inte tar riskerna med elfordon på allvar

Efter att ett skyddsombud stoppat allt arbete med elfordon i region väst ska nu alla inom polisen få lära sig säker hantering med elfordon, annars riskerar myndigheten böter på en halv miljon kronor.

Det var vid ett möte i polisregion väst som det framkom att trafikpoliser oroade sig för risken att blir utsatta för elchocker när de skulle kontrollera ett elfordon.
– Vi insåg då att det inte fanns några rutiner för att hantera just elfordon, säger Björn Johnsson, huvudskyddsombud på polisregion väst.

– Jag införde då ett skyddsstopp för allt arbete med elfordon som utsatts för brand, krockskada eller annan yttre påverkan. Skyddsåtgärden gällde alla anställda inom polisen i vår region.

Frågan eskalerade snabbt eftersom polismyndigheten insåg att arbetet med elfordon var ett problem för alla poliser i Sverige och kontakt togs med det nationella huvudskyddsombudet och den nationella arbetsgivaren på polismyndigheten.

Det var ett tag risk att det skulle bli ett nationellt skyddsstopp, men i sista stund lyckades polisledningen avvärja hotet om ett totalt förbud mot arbete med elfordon.
– Arbetsgivaren presenterade till slut sådana åtgärder och förslag att de undanröjde det akuta hotet om skyddsstopp som jag tänkte lägga inom hela polismyndigheten, berättar Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud inom polismyndigheten.

Han hade redan sedan en tid efterlyst från arbetsgivaren tydliga rutinbeskrivningar för hur personalen ska hantera elfordon som utsatts för brand, krockskador och annan yttre påverkan.
– Grundproblemet var att skyddsombudsorganisationen sedan lång tid tillbaka haft samverkan med polismyndigheten om hur vi ska handskas med skadade och brinnande elfordon utan att arbetsgivaren gjort någonting åt frågan, säger Danielsson.

– I stället för att agera har de hänvisat till att det är räddningstjänsten som ska släcka elfordon när de brinner.

Polismyndighetens passivitet när det gäller riskerna med elfordon resulterade i ett föreläggande från arbetsmiljöverket med ett krav på vite om en halv miljon kronor om inte Polismyndigheten vidtog åtgärder före den 2 maj 2023.

I föreläggandet gavs också svidande kritik mot hur polismyndigheten har behandlat frågan. Arbetsmiljöverket menade att polismyndigheten varken riskbedömt eller satt upp någon handlingsplan för hur personalen ska hantera elfordon.
– Det fanns alltså en historik innan huvudskyddsombudet införde skyddsstopp i region väst, påpekar Patrik Danielsson.

– Därför tyckte jag att det fick vara nog. Nu ville jag se åtgärder, annars skulle det bli ett nationellt skyddsstopp och personalen skulle inte på något sätt få hantera elfordon, varken på olycksplatser eller på uppställningsplatser. Men nu kom arbetsgivaren i sista stund med åtgärder som hävde förbudet mot arbete med elfordon.

Polismyndigheten har den senaste tiden tagit fram handlingar som på ett övergripande sätt beskrivit riskerna med elfordon och lagt fram en grundläggande rutinbeskrivning om vad som gäller för personalen när de hanterar elfordon. Det eliminerade hotet om ett nationellt skyddsstopp och arbetsförbudet i region väst togs bort.

– Men nu kvarstår det stora arbetet. Innan den 2 maj ska arbetsgivaren lägga fram noggranna riskbedömningar och handlingsplaner hur allt ska hanteras. Sedan ska personalen utbildas, tillägger Patrik Danielsson.

Fram tills att all personal är utbildad krävs noggranna rutinbeskrivningar för hur olika frågor tillsvidare ska hanteras när det gäller elfordon. Hittills har bland annat upphandlingar gjorts med utomstående verkstäder som kopplar från högvoltsbatterier innan polisens personal får göra en undersökning av fordonen i fråga.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-09 15:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Polismyndigheten Skyddsstopp