Helsingborgs Hamns godsvolym steg 2022 med två procent till 8,6 miljoner ton och hanterade TEUs landade på samma nivå som föregående år.   Helsingborgs Hamns godsvolym steg 2022 med två procent till 8,6 miljoner ton och hanterade TEUs landade på samma nivå som föregående år.

Ökade godsvolymer och stabilitet i Helsingborg

Aldrig förr har det transporterats så mycket gods via Helsingborgs Hamn. Godsvolymen steg med över två procent mot föregående år och landar för 2022 på 8,6 miljoner ton. Nettoomsättningen ökade med 13 miljoner från 2021 till 426 miljoner kronor och likaså visar den intermodala-, färje- och kryssningstrafiken en stabil utveckling.

Trots skenande bränslepriser, hög inflation och krig i Europa står sjöfarten sig stabil när det gäller godsleveranser. Dock finns fortsatta störningar kvar i logistikkedjorna och rederiernas scheman. Året som gått var ett år med både toppar och dalar, och 2023 ser ut att bli utmanande med bland annat minskad köpkraft till följd av en hög inflation globalt.

Inom containersegmentet såg hamnen en bra stabilitet under större delen av året, trots att Helsingborgs Hamn förlorade ett veckoanlöp i samband med blockaderna mot ryssrelaterade fartyg under första halvan av 2022, samt att importvolymerna påverkades negativt av inflationen under sista kvartalet.

Hamnens hanterade TEU:s (Transportenheten Twenty-foot Equivalent, en TEU, är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³) sjöledes på 272 000, ligger dock på samma nivå som föregående år.

Helsingborgs Hamn ser en rejäl ökning med 17 procent på gods som anländer eller lämnar hamnen landledes via järnväg. Den intermodala trafiken har under året varit stadig med en ökad efterfrågan. Ökningen ses som ett resultat av att hitta hållbara och prisvärda transportlösningar, samt de ökade drivmedelspriserna.

Att transportera containergods på järnväg blir allt vanligare, både långväga som pendeln Helsingborg – Boliden och mer kortgående som pendel Helsingborg – Älmhult. Intermodal trafik ökar generellt och i Helsingborgs Hamns kombiterminal ökade antalet med 4000 hanterade TEUs förra året och resulterade i totalt 28 000 TEU:s via järnväg.

Omsättningen för bulktrafiken ökade från 23 till 28 miljoner kr under 2022 jämfört med föregående år. En av förklaringarna till ökningen är att energibolaget Öresundskraft ökade sin import av träpellets på grund av situationen på elmarknaden. Med rådande skyhöga elpriser i södra Sverige ökade pelletsanvändningen i Öresundskrafts kraftvärmeverk för produktion av både el och fjärrvärme.

Även volymerna i Spannmålsterminalen ökade från föregående år medan volymerna för mineraloljor i Energihamnen ligger på samma nivå som under 2021.

Containerbrist på grund av pandemin, krig i Europa, stopp i Suezkanalen och hög inflation är alla faktorer som bidragit till de rekordhöga fraktpriser vi sett under en längre period och som medförde en obalans i tillgång och efterfrågan. Under senare delen av 2022 började fraktpriserna gå tillbaka och under 2023 spås mer marknadsmässiga nivåer på fraktpriserna.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-09 12:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Bulktransport Containertrafik Helsingborgs Hamn Spannmålstransport