NY RAPPORT: Stora jobbmöjligheter inom motorbranschen

Motorbranschen erbjuder goda möjligheter till jobb. Det understryks nu i rapporten ”Tempen på motorbranschen” från Transportföretagen. Rapporten presenterar även konkreta förslag som kommer vara avgörande för att möta rekryteringsbehovet.

Under kommande tre år behöver branschen anställa 6 900 personer. De yrkesgrupper där det är svårast att rekrytera är tekniker och mekaniker. Rapporten visar att fyra av fem företag har haft svårt att rekrytera. Att hitta mekaniker och tekniker med rätt yrkeserfarenheter är den främsta anledningen.

När det kommer till bilskadereparatörer och kundmottagare/planerare är det största hindret till nyrekryteringar att hitta personer med rätt yrkesutbildning.
– Personalbristen kan medföra allvarliga konsekvenser för företagen som inte kan utvecklas på önskat sätt utan tillgång till rätt kompetens. Den leder också till att den gröna omställningen hålls tillbaka när företag inte hittar rätt kompetens, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

I Dalarna, Gotland, Västernorrland och Västmanland uppger 100% av företagen som försökt rekrytera att de upplevt svårigheter vid rekrytering. I Stockholms och Skåne län är motsvarande andel drygt 95%. Samtidigt är elever som gått fordons- och transportprogrammet hett eftertraktade på arbetsmarknaden.

Skolverkets undersökningar visar nämligen att 7 av 10 elever har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier. Det är den högsta siffran av alla gymnasieprogram.
– Motorbranschen är en framtidsbransch där det finns stora jobbmöjligheter. Vi är glada över att kunna välkomna många ungdomar till branschen. Samtidigt lever många människor i arbetslöshet. Vi vill hjälpa fler att kunna gå från bidrag till jobb, men då måste också politiken göra sitt och ta ett större ansvar för en bättre fungerande kompetensförsörjning, berättar Caj Luoma.

Rapporten Tempen på Motorbranschen visar att andelen kvinnor inom näringen fortsätter öka. Totalt är nu 12 procent av de anställda inom motorbranschen kvinnor. Störst andel finns inom yrkesgrupperna kundmottagare/planerare, där var tredje anställd är kvinna.

– Transportföretagen jobbar aktivt och långsiktigt för att öka jämställdheten transportnäringen. Fler behöver få kännedom om detta, särskilt nu när gymnasievalet står öppet. Motorbranschen erbjuder goda karriärmöjligheter, både genom att kunna arbeta utomlands och att få vara med om den spännande teknikutvecklingen som sker, säger Caj Luoma i en avslutande kommentar.

Transportföretagens sex förslag för att möta rekryteringsbehovet:

  • Antalet utbildningsplatser riktade till transportsektorn måste spegla branschens behov.
  • Stimulera körkortstagandet och bredda körkortslån.
  • Regionala samordningen för vuxenutbildningen måste stärkas.
  • Större inflytande för företag och branscher över yrkesutbildningar.
  • Ett mer flexibelt och förändringsbenäget utbildningssystem.
  • Ökade resurser till fortbildning av lärare för att utbildningssystemet ska hålla jämna steg med teknikutvecklingen.

Läs hela rapporten här! (pdf)

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-20 10:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Rekrytering Transportföretagen