Foto: Øresundsbron Foto: Øresundsbron

Godstrafiken ”den stora ljuspunkten” för trafiken över Öresund

Trafiken och resorna över Öresund – med färja och över bron – under 2022 bjöd främst på ökningar med stora procenttal. Øresundsindex/Trafik visar att vändningen blev kraftfull för personresor, pendelresor och biltrafiken över Öresund – efter två tuffa pandemiår med gränsrestriktioner som påverkade resandet över sundet.

Utvecklingen för person- och bilresor över Öresund har övergått i ett fjärde mönster sedan 2015 – från stagnation (2015-2019) till pandeminedgång (2020-kvartal 1 2022), återhämtning (kvartal 2-3 2022) och försvagning (kvartal 4 2022). Det visar ett nytt Øresundsindex/Trafik med statistik för resandet och trafiken över sundet för det fjärde kvartalet 2022 och helåret.

Godstrafiken blev den stora ljuspunkten när det gäller trafiken över Öresund år 2022 och den positiva trenden fortsatte under fjärde kvartalet 2022. Antalet varu- och lastbilar samt godstågvagnar som kör över bron och färja ökade med 8 procent under 2022 jämfört med 2021, varav vägtrafiken över Øresundsbron står för en ökning på 14 procent.

– Godstrafiken ökar nu för det tredje året i rad, och allra mest för varu- och lastbilar över Øresundsbron. Järnvägens konkurrenskraft behöver stärkas, om vi ska se motsvarande utveckling på järnväg som väg. Siffrorna är därför ytterligare ett kvitto på att det behöver göras satsningar för att kapacitetsförstärka för hållbara järnvägstransporter, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Om artikeln

Publicerad: 2023-02-23 14:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstrafik Øresundsbron Statistik